ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6764
Title: Діатомові водорості деяких степових біогеоценозів заповідних територій півдня України
Authors: Мальцева, І. А.
Щербина, Валентина Вікторівна
Щербина, Валентина Викторовна
Shcherbyna, Valentyna
Keywords: антропогенний чинник
моніторинг
збереження біорізноманіття
компонент едафотопу
органічна речовина
степова зона України
Issue Date: 19-May-2011
Series/Report no.: Актуальні проблеми дослідження довкілля : ІV Всеукраїн. наук. конф. з міжнар. участю молодих учених;С.83-85
Abstract: В умовах надмірного впливу антропогенного чинника та зростання потреб населення в продуктах харчування доцільним є вивчення, моніторинг і збереження біорізноманіття. Водорості, як невідє’мний компонент едафотопу природних і антропогенно-перетворсних біогеоценозіи, беруть участь у більшості фізико-хімічних і біологічних процесах ґрунту, вони сприяють накопиченню органічної речовини та азоту, підвищують біологічну активність і запобігають процесам ерозії.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6764
Appears in Collections:кафедра Геоекологіїї та землеустрію

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2011 4 Всеукраїнська наукова конференція.pdf7,75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.