Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

кафедра Екології та охорона навколишнього середовища : [76] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 76
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2014Фізична географія Запорізької області: хрестоматіяДаценко, Л. М.; Молодиченко, В. В.; Воровка, В. П.; Гришко, С. В.; Стецишин, М. М.; Прохорова, Л. А.; Сурядна, Н. М.; Непша, О. В.; Зав'ялова, Т. В.; Бондарець, Д. С.; Сапун, Т. О.; Datsenko, L. N.; Molodichenko, V. V.; Vorovka, V. P.; Grishko, S.; Stetshyshyn, M. M.; Prokhorova, L. A.; Suryadna, N. N.; Nepsha, A. V.; Zavyalova, T. V.; Bondarets, D. S.; Sapun, T. A.
2014Північно-Західне Приазов'я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографіяДаценко, Л. М.; Молодиченко, В. В.; Непша, О. В.; Воровка, В. П.; Сурядна, Н. М.; Прохорова, Л. А.; Гришко, С. В.; Стецишин, М. М.; Зав'ялова, Т. В.; Сапун, Т. О.
2004Еколого-агрохімічний стан ґрунтів Запорізької областіДаценко Л.М., Л. М.; Непша, О. В.; Datsenko, L. M.; Nepsha, O. V.
2018Гідрогеологічні умови Мелітопольської ділянки Мелітопольського міського водозаборуДаценко, Л. М.; Сухаренко, О. І.; Ганчук, М. М.; Ангеловська, А. О.; Datsenko, L. M.; Sukharenko, O. I.; Ganchuk, M. M.; Angelovskaya, A. O.
2006Геологічні умови місцезнаходжень залишків вівіпарид в алювіальних відкладеннях верхнього кайнозою Причорномор’я і кореляція пізньокайнозойських континентальних відкладеньДаценко, Л. М.; Datsenko, L. M.
2011Акумулятивні утворення Північного Приазов’яДаценко, Л. М.; Непша, О. В.; Datsenkо, L. M.; Nepsha, O. V.
2014Шляхи оптимізації несприятливих геолого-геоморфологічних процесів Північно-Західного Приазов’яДаценко, Л. М.; Зав'ялова, Т. В.; Непша, О. В.; Прохорова, Л. А.; Матвєєва, О. В.; Datsenko, L. M.; Zavyalova, T. V.; Nepsha, O. V.; Prokhorova, L. A.; Matveeva, O. V.
2010Динамика склонов северо-западного побережья Азовского моряДаценко, Л. Н.; Завьялова, Т. В.; Иванова, В. М.; Гришко, С. В.; Непша, А. В.; Datsenko, L. N.; Zavyalov, Т. V.; Ivanova, V. M.; Grishko, S. V.; Nepsha, A. V.
2013Науково-дослідницька діяльність студентів –географів під час педагогічної практикиДолгих, А. В.; Даценко, Л. М.; Непша, О. В.; Dolgikh, A. V.; Datsenko, L. M.; Nepsha OV, O. V.
2011Результати дослідження геолого-геоморфологічних процесів у Східному Приазов’ї за 2008-2010 рр.Даценко, Л. М.; Непша, О. В.; Князькова, І. Л.; Сапун, Т. О.; Datsenko, L. M.; Nepsha, O. V.; Knyazkova, I. L.; Sapun, T. O.
2012Гідрогеологічні умови території Мелітопольського міського водозаборуДаценко, Л. М.; Волоха, Ю. М.; Непша, О. В.; Datsenko, L. M.; Volokhа, Y. M.; Nepsha, O. V.
2014Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно-західного узбережжя Азовського моряДаценко, Л. М.; Datsenko, L. M.
2016Використання природно-ресурсного потенціалу Запорізької області для розвитку лікувально-оздоровчої рекреаційно-туристичної діяльностіДаценко, Л. М.; Арсененко, І. А.; Донченко, Л. М.; Зав'ялова, Т. В.; Datsenko, L. M.; Arsenenkо, I. A.; Donchenko, L. M.; Zavyalova, T. V.
2016Геоекологічний вплив металургійних підприємств на довкілляДаценко, Л. М.; Римарь, І. І.; Datsenko, L. M.; Rymar, I. I.
2013Проблеми рекреаційного використання кіс північного берегу Азовського моряДаценко, Л. М.; Непша, О. В.; Datsenko, L. M.; Nepsha, O. V.
2014Природные и техногенные ландшафты северо-западного ПриазовьяДаценко, Л. Н.; Непша, А. В.; Сапун, Т. А.; Datsenko, L. N.; Nepsha, A. V.; Sapun, T. A.
2009Геологические особенности строения обвально-оползневого участка в с. Ботиево (Приазовский район)Даценко, Л. М.; Непша, А. В.; Завьялова, Т. В.; Datsenko, L. N.; Nepsha, A. V.; Zavyalovа, Т. В.
2010Вивипариды (Molluska, Viviparoidea) из антропогеновых отложений ПриазовьяДаценко, Л. Н.; Datsenko, L. N.
2008Строение раковин ископаемых вивипарусов УкраиныДаценко, Л. М.; Datsenko, L. M.
2003Результати досліджень черевоногих молюсків над родини Viviparoidea (Molluska, Gastropoda) з міоценових відкладів УкраїниДаценко, Л. М.; Datsenko, L. M.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 76