Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Дисертації, автореферати дисертацій : [44] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 44
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2007Обґрунтування технологічних і конструктивних параметрів пружної підвіски корпусу плуга: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11Дюжаєв, Володимир Петрович; Дюжаев, Владимир Петрович; Diuzhaiev, Volodymyr
2010Романи М. Шолохова і М. Стельмаха: проблеми національної специфіки: дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05Адамович, Анастасія Євгенівна; Адамович, Анастасия Евгеньевна; Adamovych, Anastasiia
2011Романи М. Шолохова і М. Стельмаха: проблеми національної специфіки: автореферат дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05Адамович, Анастасія Євгенівна; Адамович, Анастасия Евгеньевна; Adamovych, Anastasiia
1982Устойчивость движения широкозахватнных бессцепочных культиваторов и обоснование их параметров к тракторам тягового класса 1,4...8 : автореферат дис... канд. техн. наук : 05.06.01Вершков, Олександр Олександрович; Вершков, Александр Александрович; Vershkov, Оleksandr
2012Розвиток малого бізнесу в сільському господарстві: автореф. дис... доктора економ. наук: 08.00.04Яворська, Тетяна Іванівна; Яворская, Татьяна Ивановна; Yavorska, Tetiana
2017Механіко-технологічні і конструктивні основи підвищення ефективності робочих органів для сівби в селекції і насінництві: автореф. дис... доктора техн. наук: 05.05.11Горобей, В. П.
2013Антиоксидантна активність печінки і серця гусей за різної Е-вітамінної забезпеченості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.04 – «Біохімія»Пащенко, Юлія Петрівна; Пащенко, Юлия Петровна; Pashchenko, Yuliia
2018Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами: автор. дис. ... д. т. н.: 05. 18. 13Сердюк, Марина Єгорівна; Сердюк, Марина Егоровна; Serdyuk, Maryna
2018Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами: дис. ...д. т. н.: 05. 18. 13Сердюк, Марина Єгорівна; Сердюк, Марина Егоровна; Serdyuk, Maryna
2018Агробіологічні основи формування продуктивності Олійних культур (Helianthus annuus L., Carthamus tinctorius L., Linum usitatissimum L.) в Південному Степу України: дис. ... д. с. г. н.: 06.01.09Єременко, Оксана Анатоліївна; Еременко, Оксана Анатольевна; Yeremenko, Oksana
2014Методологія обгрунтування складу і функціональних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна (на прикладі Півдня України ) :автореф. дис... канд. технічних наук : 05.05.11Михайлов, Євген Володимирович; Михайлов, Евгений Владимирович; Mykhailov, Yevhen
2007Обгрунтування критеріїв придатності столового винограду до низькотемпературного заморожування. Автореферат на здобуття к.с.-г.н. за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництваКюрчева, Людмила Николаевна; Кюрчева, Людмила Миколаївна; Kjurcheva, Lyudmila
2009Особливості розрахунку точки беззбитковості в аграрній сферіМоссаковський, В. Б.; Костякова, Анна Анатоліївна; Костякова, Анна Анатолиевна; Kostyakova, Anna; Кононенко, Т. В.
2009Управлінські аспекти обліку накладних витратКостякова, Анна Анатоліївна; Костякова, Анна Анатолиевна; Kostyakova, Anna
2009Інформаційне забезпечення єдиної системи обліку та контролю в аграрних підприємствахКостякова, Анна Анатоліївна; Kostyakova, Anna; Костякова, Анна Анатолиевна
2010Облік і контроль адміністративних витратКостякова, Анна Анатоліївна; Kostyakova, Anna; Костякова, Анна Анатолиевна
2010Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09Костякова, Анна Анатоліївна; Kostyakova, Anna; Костякова, Анна Анатолиевна
2017Податок на нерухоме майно у стимулюванні економічного розвитку регіону: автор. дис. ... канд. екон. наук : 08. 00. 08.Аблязова, Єльвіна Зуфарівна; Аблязова, Эльвина Зуфаровна; Ablyazova, Yelvina
2016Податок на нерухоме майно у стимулюванні економічного розвитку регіону: дис. ... канд. екон. наук: 08. 00. 08Аблязова, Ельвіна Зуфарівна; Аблязова, Эльвина Зуфаровна; Ablyazova, Yelvina
2013Придатність плодів сортів яблунь до зберігання за передзбиральної обробки антиоксидантами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.15Байбєрова, Світлана Сергіївна; Байберова, Светлана Сергеевна; Baybiеrova, Svitlana
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 44