Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Дисертації, автореферати дисертацій : [35] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 35
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами: автор. дис. ... д. т. н.: 05. 18. 13Сердюк, Марина Єгорівна; Сердюк, Марина Егоровна; Serdyuk, Maryna
2018Наукові засади холодильного зберігання плодів з використанням обробки антиоксидантними речовинами: дис. ...д. т. н.: 05. 18. 13Сердюк, Марина Єгорівна; Сердюк, Марина Егоровна; Serdyuk, Maryna
2018Агробіологічні основи формування продуктивності Олійних культур (Helianthus annuus L., Carthamus tinctorius L., Linum usitatissimum L.) в Південному Степу України: дис. ... д. с. г. н.: 06.01.09Єременко, О. А.
2014Методологія обгрунтування складу і функціональних параметрів технічних засобів післязбиральної обробки зерна (на прикладі Півдня України ) :автореф. дис... канд. технічних наук : 05.05.11Михайлов, Євген Володимирович; Михайлов, Евгений Владимирович; Mykhailov, Yevhen
2007Обгрунтування критеріїв придатності столового винограду до низькотемпературного заморожування. Автореферат на здобуття к.с.-г.н. за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництваКюрчева, Людмила Николаевна; Кюрчева, Людмила Миколаївна; Kjurcheva, Lyudmila
2009Особливості розрахунку точки беззбитковості в аграрній сферіМоссаковський, В. Б.; Костякова, Анна Анатоліївна; Костякова, Анна Анатолиевна; Kostyakova, Anna; Кононенко, Т. В.
2009Управлінські аспекти обліку накладних витратКостякова, Анна Анатоліївна; Костякова, Анна Анатолиевна; Kostyakova, Anna
2009Інформаційне забезпечення єдиної системи обліку та контролю в аграрних підприємствахКостякова, Анна Анатоліївна; Kostyakova, Anna; Костякова, Анна Анатолиевна
2010Облік і контроль адміністративних витратКостякова, Анна Анатоліївна; Kostyakova, Anna; Костякова, Анна Анатолиевна
2010Облік витрат на виробництво продукції рослинництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09Костякова, Анна Анатоліївна; Kostyakova, Anna; Костякова, Анна Анатолиевна
2017Податок на нерухоме майно у стимулюванні економічного розвитку регіону: автор. дис. ... канд. екон. наук : 08. 00. 08.Аблязова, Єльвіна Зуфарівна; Аблязова, Эльвина Зуфаровна; Ablyazova, Yelvina
2016Податок на нерухоме майно у стимулюванні економічного розвитку регіону: дис. ... канд. екон. наук: 08. 00. 08Аблязова, Ельвіна Зуфарівна; Аблязова, Эльвина Зуфаровна; Ablyazova, Yelvina
2013Придатність плодів сортів яблунь до зберігання за передзбиральної обробки антиоксидантами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.15Байбєрова, Світлана Сергіївна; Байберова, Светлана Сергеевна; Baybiеrova, Svitlana
2016Обґрунтування режимних параметрів охолодження зернової сировини у процесі зберігання : автореф. дис...канд. техн. наук : 05.18.12Верхоланцева, Валентина Олександрівна; Верхоланцева, Валентина Александровна; Verkholantseva, Valentyna
2013Формування соціальної компетентності майбутніх практичних психологів : автореферат дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05Єременко, Лариса В’ячеславівна; Еременко, Лариса Вячеславовна; Yeremenko, Larysa
2017Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз : автореферат дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03Sherbakova, Nіna; Щербакова, Ніна Володимирівна; Щербакова, Нина Владимировна
2010Соціогуманітарна складова у формуванні ціннісного ставлення майбутнього вчителя до природи у вітчизняній педагогіці (друга половина XX століття): автореферат диc. ... канд. пед. наук : 13.00.01Тараненко, Галина Григорівна; Тараненко Галина Григорьевна; Taranenko, Halyna
2008Формування словотвірної структури іменників зі значенням опредметненої дії в новій українській мові (к. XVII – п. XXI ст.ст.): автореферат дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01Максимець, Оксана Миколаївна; Максимец, Оксана Николаевна; Maksymets, Oksana
2015Обґрунтування режимів та параметрів обладнання для розливу освітленого яблучного соку : автореферат дис. ... канд. техн.: 05.18.12Змєєва, І. М.
2013Культурно-антропологічні засади етнопедагогіки у гармонізації освітнього простору: теоретико-методологічний аспектГорбова, Наталя Аркадіївна; Горбова, Наталья Аркадьевна; Horbova, Natalia
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 35