ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9233
Title: Збутова діяльність підприємств сільськогоподарського машинобудування на засадах консолідованого маркетингу: теорія, методологія, практика: дис. ... доктора економ. наук : 08.00.04
Other Titles: Sales activities of the agricultural machinery companies based on consolidated marketing: theory, methodology, practice
Authors: Нехай, Вікторія Василівна
Нехай, Виктория Васильевна
Nekhai, Viktoriia
Keywords: збут;консолідований маркетинг;сільськогосподарське машинобудування;інтегровані структури;маркетинг-мікс;контрактна група консолідованого маркетингу;прогнозування збуту сільськогосподарської техніки;ефективність збутової політики;оптимізація розподілу витрат;sales;consolidated marketing;agricultural machinery;integrated structures;marketing mix;consolidated marketing contract group;agricultural machinery sales forecasting;sales policy efficiency;cost-sharing optimization
Issue Date: 2019
Publisher: Сумський державний університет
Abstract: UK: Дисертація присвячена розробці теоретико-методичної бази та інструментів вдосконалення збутової діяльності підприємств сільськогосподарської техніки на основі консолідованого маркетингу. Консолідований маркетинг пропонується визначити як діяльність декількох одногалузевих технологічно пов’язаних підприємств щодо спільного створення ланцюга споживчої цінності для клієнтів, просування і збуту товарів та послуг, управління взаємовідносинами з клієнтами через єдиний відокремлений координаційний центр, що реалізує інтегровану маркетингову й збутову політику від імені та за кошти всіх компаній-учасниць. EN: The dissertation is devoted to the development of the theoretical and methodological basis and instruments of improving sales activities of the agricultural machinery companies based on consolidated marketing. Consolidated marketing proposed to define as activity of several one-branch technologically connected companies for joint creation of the consumer value chain for the promotion, sale of goods and services, management of customer relations through the coordination center, which implements an integrated marketing and sales policy from all participating companies. In the thesis, the system of principles was developed.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9233
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нехай В. В. дисертація.pdf8.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.