ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8683
Title: Прикладна механіка: навчальний посібник
Authors: Антонова, Галина Володимирівна
Антонова, Галина Владимировна
Antonova, Halyna
Бондаренко, Лариса Юріївна
Бондаренко, Лариса Юрьевна
Bondarenko, Larysa
Вершков, Олександр Олександрович
Вершков, Александр Александрович
Vershkov, Oleksandr
Keywords: навчальний посібник
кінематика
динаміка
механіка матеріалів
деталі машин
статика
Issue Date: 2019
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 181 «Харчові технології» (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП) та програмі навчальної дисципліни «Прикладна механіка». Навчальний посібник націлений на формування у студентів базового ком-плексу знань з прикладної механіки, що в подальшому будуть сприяти поши-ренню наукового світогляду та підвищенню загальної культури майбутнього фахівця, розвитку його мислення. Навчальний посібник складений відповідно до програми навчальної дис-ципліни і містить теоретичний матеріал, приклади, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури та призначений для студентів вищих навча-льних закладів при підготовці здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології».
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8683
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prykladnaja-mehanyka-antonova.pdf3,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.