ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Навчальні видання : [343] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 343
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor
2020Довідник для підприємців: ч. 2 : навчальний посібникКоноваленко, Анастасія Сергіївна; Коноваленко, Анастасия Сергеевна; Konovalenko, Anastasiia; Болтянська, Лариса Олексіївна; Болтянская, Лариса Алексеевна; Boltianska, Larysa; Трачова, Дар'я Миколаївна; Трачева, Дарья Николаевна; Trachova, Daria; Куліш, Тетяна Володимирівна; Кулиш, Татьяна Владимировна; Kulish, Tetiana; Болтянський, Борис Володимирович; Болтянский, Борис Владимирович; Boltianskyi, Borys; Дереза, Сергій Володимирович; Дереза, Сергей Владимирович; Dereza, Serhii; Тебенко, Віта Миколаївна; Тебенко, Вита Николаевна; Tebenko, Vita; Серських, Надія Сергіївна; Серских, Надежда Сергеевна; Serskykh, Nadiia-
2021Інтелектуальний аналіз даних: лабораторний практикум, ч. 1Малкіна, Віра Михайлівна; Малкина, Вера Михайловна; Malkina, Vira; Зінов'єва, Ольга Геннадіївна; Зиновьева, Ольга Геннадиевна; Zinovieva, Olha-
2021Ігрові форми як засіб фізичного виховання в освітньому процесі студентів у закладах вищої освіти: навчально-методичний посібникГазаєв, Валерій Нодарович; Газаев, Валерий Нодарович; Hazaiev, Valerii; Нестеров, Олексій Сергійович; Нестеров, Алексей Сергеевич; Nesterov, Oleksii; Верховська, Марина Володимирівна; Верховская, Марина Владимировна; Verkhovska, Maryna; Артеменко, Володимир Володимирович; Артеменко, Владимир Владимирович; Artemenko, Volodymyr; Магула, Олександр Степанович; Магула, Александр Степанович; Mahula, Oleksandr-
2012Решение задач оптимизации объектов исследования методом планирования математического эксперимента: научно-методическое пособиеНазарьян, Г. Н.; Постникова, Марина Викторовна; Постнікова, Марина Вікторівна; Postnikova, Marina; Карпова, А. П.-
2021Міжнародна економічна діяльність України: конспект лекційПочерніна, Наталя Вікторівна; Почернина, Наталья Викторовна; Pochernina, Natalia-
2021Макроекономічна політика: методичні вказівки до практичних занятьПочерніна, Наталя Вікторівна; Почернина, Наталья Викторовна; Pochernina, Natalia-
2021Сільськогосподарська меліорація і меліоративна техніка. Лабораторний практикумКараєв, Олександр Гнатович; Караев, Александр Игнатьевич; Karaiev, Oleksandr; Сушко, Сергій Леонідович; Сушко, Сергей Леонидович; Sushko, Serhii; Дядя, Віктор Михайлович; Дядя, Виктор Михайлович; Diadia, Viktor; Саньков, Сергій Михайлович; Саньков, Сергей Михайлович; Sankov, Serhii; Матковський, Олександр Іванович; Матковский, Александр Иванович; Matkovskyi, Oleksandr; Чижиков, Іван Олександрович; Чижиков, Иван Александрович; Chyzhykov, Ivan-
2020Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикумКараєв, Олександр Гнатович; Караев, Александр Игнатьевич; Karaiev, Oleksandr; Саньков, Сергій Михайлович; Саньков, Сергей Михайлович; Sankov, Serhii; Дядя, Віктор Михайлович; Дядя, Виктор Михайлович; Diadia, Viktor; Сушко, Сергій Леонідович; Сушко, Сергей Леонидович; Sushko, Serhii; Матковський, Олександр Іванович; Матковский, Александр Иванович; Matkovskyi, Oleksandr; Кольцов, Микола Павлович; Кольцов, Николай Павлович; Kol’tsov, Mykola; Чижиков, Іван Олександрович; Чижиков, Иван Александрович; Chyzhykov, Ivan-
2021Сільськогосподарські машини. Будова, процес роботи та технологічне налаштування машин для обробітку ґрунту. Лабораторний практикумКараєв, Олександр Гнатович; Караев, Александр Игнатьевич; Karaiev, Oleksandr; Чижиков, Іван Олександрович; Чижиков, Иван Александрович; Chyzhykov, Ivan; Матковський, Олександр Іванович; Матковский, Александр Иванович; Matkovskyi, Oleksandr; Саньков, Сергій Михайлович; Саньков, Сергей Михайлович; Sankov, Serhii; Дядя, Віктор Михайлович; Дядя, Виктор Михайлович; Diadia, Viktor; Сушко, Сергій Леонідович; Сушко, Сергей Леонидович; Sushko, Serhii-
2021Мистецтво ведення переговорів: навчальний посібникАдамович, Анастасія Євгенівна; Адамович, Анастасия Евгеньевна; Adamovych, Anastasiia; Максимець, Оксана Миколаївна; Максимец, Оксана Николаевна; Maksymets, Oksana-
2015Основи менеджменту: навчальний посібникЩебликіна, І. О.; Грибова, Діана Вікторівна; Грибова, Диана Викторовна; Hrybova, Diana-
2021Методичні рекомендації до захисту і виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за ОПП «Комп’ютерні науки»Малкіна, Віра Михайлівна; Малкина, Вера Михайловна; Malkina, Vira; Строкань, Оксана Вікторівна; Строкань, Оксана Викторовна; Strokan, Oksana; Лубко, Дмитро Вікторович; Лубко, Дмитрий Викторович; Lubko, Dmytro; Зінов'єва, Ольга Геннадіївна; Зиновьева, Ольга Геннадиевна; Zinovieva, Olha-
2021Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв: підручникБойко, Валентин Семенович; Бойко, Валентин Семенович; Boiko, Valentyn; Самойчук, Кирило Олегович; Самойчук, Кирилл Олегович; Samoichuk, Kyryl; Тарасенко, Віра Григорівна; Тарасенко, Вера Григорьевна; Tarasenko, Vira; Ломейко, Олександр Петрович; Ломейко, Александр Петрович; Lomeiko, Oleksandr; Олексієнко, Вадим Олександрович; Алексеенко, Вадим Александрович; Oleksiienko, Vadym; Петриченко, Сергій Володимирович; Петриченко, Сергей Владимирович; Petrychenko, Serhii; Пупинін, Андрій Андрійович; Пупынин, Андрей Андреевич; Pupynin, Andrii; Гавдида, Ганна Іванівна; Гавдида, Анна Ивановна; Havdyda, Hanna-
2021Процеси і апарати. Механічні та гідромеханічні процеси: підручникБойко, Валентин Семенович; Бойко, Валентин Семенович; Boiko, Valentyn; Самойчук, Кирило Олегович; Самойчук, Кирилл Олегович; Samoichuk, Kyryl; Тарасенко, Віра Григорівна; Тарасенко, Вера Григорьевна; Tarasenko, Vira; Верхоланцева, Валентина Олександрівна; Верхоланцева, Валентина Александровна; Verkholantseva, Valentyna; Паляничка, Надія Олександрівна; Паляничка, Надежда Александровна; Palianychka, Nadiia; Михайлов, Євген Володимирович; Михайлов, Евгений Владимирович; Mykhailov, Yevhen; Червоткіна, Олександра Олександрівна; Червоткина, Александра Александровна; Chervotkina, Oleksandra-
2021Фінансовий ринок: навчальний посібникТрусова, Наталя Вікторівна; Трусова, Наталья Викторовна; Trusova, Natalia; Нестеренко, Світлана Анатоліївна; Нестеренко, Светлана Анатольевна; Nesterenko, Svitlana; Якушева, Інна Євгенівна; Якушева, Инна Евгеньевна; Yakusheva, Inna; Чкан, Ірина Олександрівна; Чкан, Ирина Александровна; Chkan, Iryna; Радченко, Наталя Миколаївна; Радченко, Наталья Николаевна; Radchenko, Natalia-
2021Прикладні комп`ютерні технології: лабораторний практикумГешева, Ганна Валеріївна; Гешева, Анна Валерьевна; Hesheva, Hanna; Зінов'єва, Ольга Геннадіївна; Зиновьева, Ольга Геннадиевна; Zinovieva, Olha; Лубко, Дмитро Вікторович; Лубко, Дмитрий Викторович; Lubko, Dmytro-
2021Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: конспект лекційСтрокань, Оксана Вікторівна; Строкань, Оксана Викторовна; Strokan, Oksana; Мірошниченко, Микола Юрійович; Мирошниченко, Николай Юрьевич; Miroschnychenko, Mykola-
2021Математична статистика в агрономії. ПрактикумМалкіна, Віра Михайлівна; Малкина, Вера Михайловна; Malkina, Vira; Зінов'єва, Ольга Геннадіївна; Зиновьева, Ольга Геннадиевна; Zinovieva, Olha-
2018Методичні рекомендації з організації інвентаризації, оцінки, моніторингу водно-болотного угіддя міжнародного значення та складання інформаційного описуАлександров, Б.; Волох, Анатолій Михайлович; Волох, Анатолий Михайлович; Volokh, Anatolii; Воровка, В.-
2021Lesetraining in Deutsch: навчальний посібникМунтян, Світлана Геннадіївна; Мунтян, Светлана Геннадиевна; Muntian, Svitlana; Нісаноглу, Наталя Георгіївна; Нисаноглу, Наталья Георгиевна; Nisanohlu, Natalia-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 343