ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8681
Title: Лабораторний практикум з теоретичної механіки: навчально-методичний посібник
Authors: Дюжаєв, Володимир Петрович
Дюжаев, Владимир Петрович
Diuzhaiev, Volodymyr
Вершков, Олександр Олександрович
Вершков, Александр Александрович
Vershkov, Oleksandr
Леженкін, Олександр Миколайович
Леженкин, Александр Николаевич
Lezhenkin, Oleksandr
Keywords: студент
теоретична механіка
агроінженерія
інженерна механіка
динаміка
Issue Date: 2019
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Лабораторний практикум призначено для студентів всіх технічних спеціальностей, які вивчають розділ динаміка. Лабораторні роботи повинні сприяти кращому засвоєнню студентами фізичної сутності положень динаміки та закріпленню теоретичних знань, що дає їм деякі навички проведення експериментальних досліджень. Вибір тем лабораторних робіт обумовлено наявністю відповідного обладнання та відповідає робочій програмі курсу теоретичної механіки. Зміст видання відповідає освітньо- професійній програмі підготовки бакалаврів зі спеціальностей: 208 «Агроінженерія», 313 «Галузеве машинобудування», 122 «Комп’ютерні науки» (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО О1111-05) та програмі дисципліни «Інженерна механіка (Теоретична механіка)».
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8681
Appears in Collections:Лабораторні практикуми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
laboratornyj-praktykum-z-teoretychnoyi-mehaniky-djuzhayev.pdf842,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.