ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8504
Title: Динаміка кількості насінин у плодах Gleditsia triacanthos під впливом факторів оточуючого середовища в умовах м. Мелітополя
Authors: Піньковська, А. О.
Щербина, Валентина Вікторівна
Щербина, Валентина Викторовна
Shcherbyna, Valentyna
Keywords: екосистеми
моніторинг
насіння
дендрологічні показники
дендрологічні особливості насаджень
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : ІV Міжн. наук.-практ. конф.(Путила, 28-29 квітня 2017 р.);С. 276-278
Abstract: Останнім часом демографічний ріст і концентрація міського населення характеризується значною індустріалізацією та підвищенням попиту на використання природних компонентів, що супроводжується не тільки вилученням природних ресурсів, але й забрудненням усіх сфер середовища, в тому числі повітряного басейну та ґрунтового покриву. Вплив шкідливих речовин відчувається вже сьогодні та може призвести до неочікуваних наслідків у майбутньому. Через інтенсифікацію забруднювачів та досить швидку їх трансформацію виникає необхідність у розробці науково-обґрунтованих рішень, що можуть бути створені шляхом проведення постійного моніторингу за всіма елементами урбанізованих екосистем. Серед останніх особливу увагу заслуговують насадження деревних рослин, які належать до найбільш вагомих та довговічних компонентів системи міського озеленення, що мають значний середо- вищетвірний і середовищезахисний ефект. Тому питання оцінки моніторингу стану деревних культур є дуже важливим, актуальним та перспективним напрямком, оскільки дозволяє встановити теоретичні основи виявлення біотипів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8504
Appears in Collections:кафедра Геоекологіїї та землеустрію

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.