ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7755
Title: Мотивація вивчення української професійної мови як один із чинників підготовки фахівця
Authors: Максимець, Оксана Миколаївна
Максимец, Оксана Николаевна
Maksymets, Oksana
Keywords: мотивація
українська професійна мова
техногенне суспільство
мовне самовдосконалення
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland: International Multidisciplinary Conference;Volume 4 ( P. 174 - 177)
Abstract: На сучасному етапі розвитку суспільства освіта стала однією з найрозвиненіших сфер людської діяльності. Важливим завданням вищої школи сьогодні є орієнтація на всебічний і гармонійний розвиток особистості. Чого держава чекає від спеціаліста? Найперше, громадян, соціально-професійні якості яких базуються не тільки на загальному обсязі знань, а й передусім передбачають розвиток здібностей самостійно вирішувати нестандартні професійні завдання, застосовуючи альтернативне мислення, демонструвати постійне прагнення до удосконалення професійної діяльності. Тобто необхідно підготувати спеціаліста, здатного виконувати соціально-виробничі завдання, та забезпечити його суб’єктно-особистісний розвиток. Таким чином, для успіху сучасній людині потрібно володіти мистецтвом комунікації, тобто мати відповідну комунікативну компетентність.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7755
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарних наук

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.