ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7688
Title: Пояснювальна записка до дипломного проекту здобувача ступеня вищої освіти Бакалавр на тему: «Удосконалення технологічного процесу внесення мінеральних добрив машиною МВУ-8 в умовах сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Південне» Великолепетиського району Херсонської області»
Authors: Клецко, І. М.
Дядя, Віктор Михайлович
Дядя, Виктор Михайлович
Diadia, Viktor
Keywords: відцентровий робочий орган
диск
лопать
мінеральні добрива
нерівномірність внесення добрив
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: В роботі приведені короткі відомості про добрива, дана їх класифікація і характеристика основних способів і технологій внесення добрив. Проаналізовані основні, існуючі на теперішній час, засоби для суцільного внесення добрив. Приведена класифікація розкидуючих робочих органів машин для суцільного внесення мінеральних добрив. 70% з них мають в якості розкидуючого робочого органу – відцентровий диск. Обґрунтована схема модернізованого відцентрового робочого органу. Визначені основні технологічні показники роботи удосконаленого робочого органа у порівнянні з серійним робочим органом. Робоча ширина захвата і продуктивність агрегату збільшились на 27,3 %. Техніко-економічні показники роботи машини з новим робочим органом доводять доцільність впровадження модернізованого відцентрового пристрою. Експлуатаційні витрати на роботу нового варіанта машини на 19,8 % менше у порівнянні з базовою машиною. Термін окупності додаткових вкладень складає 0,2 року. Результати проекту можуть бути застосовані у господарствах, які мають машини для внесення мінеральних добрив з відцентровими розкидаючими робочими органами.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7688
Appears in Collections:Кваліфаційні випускні роботи бакалаврів і магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клецко.pdf1,62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.