Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7204
Title: Проектування сервісних підприємств: посібник-практикум
Authors: Дашивець, Галина Іванівна
Дашивец, Галина Ивановна
Dashyvets, Galyna
Дідур, Володимир Аксентійович
Дидур, Владимир Аксентиевич
Didur, Volodymyr
Бондар, Андрій Миколайович
Бондар, Андрей Николаевич
Bondar, Andrii
Keywords: проектування сервісних підприємств
метод розрахунку параметрів
розробка генерального плану
агроінженерія
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Посібник включає методичні вказівки з виконання практичних робіт по дисципліни «Проектування сервісних підприємств». Тематикою занять передбачено вивчення послідовності проекту-вання підприємств технічного сервісу, методів розрахунку параметрів технологічної частини проекту, принципів компо-нування виробничого корпусу, розробки генерального плану, планування обладнання окремих виробничих підрозділів. Матеріал посібника призначений для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія».
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7204
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРАКТИКУМ.pdf664,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.