ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4365
Title: Єдність людини та довкілля як онтологічна засада антропогенної географії
Authors: Даценко, Людмила Миколаївна
Даценко, Людмила Николаевна
Datsenko, Liudmyla
Keywords: антропогенна діяльність
антропогенна географія
вплив природного середовища
вплив людини на природу
екологія
етноекологія
економічна географія
етнологія
етнографія
екологічна культура
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету (Серія : педагогіка);Вип. 6
Abstract: Епоху, в якій ми живемо, звично іменують як ядерну, космічну, електронну. Завдяки науці та її дитині – техніці, людина помітно вже змінила обличчя Землі, у значній мірі перетворила природні особливості цілих країн. Під впливом антропогенної діяльності відбулося істотне погіршення стану навколишнього середовища, що відобразилося не лише на трансформації природних екосистем, але й на здоров’ї людства. В умовах, коли антропогенні зміни торкнулися практично всіх екосистем земної кулі, атмосфери й навіть найближчого до планети космічного простору, найважливішим завданням сучасності стало глобальне поліпшення, вдосконалення природокористування, обов’язкове екологічне обґрунтування всіх видів господарської діяльності, погодження планів цієї діяльності між країнами, виконання силами міжнародного співтовариства глобальних заходів з охорони біосфери планети в ім’я її спасіння. Отже, людину з її могутнім впливом на обличчя Землі не можна викреслити з географії. Постала необхідність розробки науково обґрунтованої стратегії розвитку суспільства і природи на ноосферній стадії їх взаємодії. З цих причин на початку XX сторіччя виник напрям географії – антропогенна географія, який розвивається на стику фізичної, соціальної та економічної географії, біології, біогеографії, екології, біоекології.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4365
Appears in Collections:кафедра Геоекологіїї та землеустрію

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6. Стаття Мелітополь 2011.pdf468,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.