ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4336
Title: Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання кабачків
Authors: Прісс, Олеся Петрівна
Присс, Олеся Петровна
Priss, Оlesia
Калитка, Валентина Василівна
Калитка, Валентина Васильевна
Kalytka, Valentyna
Keywords: кабачки;зберігання;теплова обробка;антиоксиданти;малоновий діальдегід;супероксиддисмутаза;каталаза;пероксидаза;кабачки;хранение;тепловая обработка;антиоксиданты;малоновий диальдегид
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Восточно-Европейский журнал передовых технологий;№ 6/10 (77)
Abstract: UK: Досліджено комбінований вплив теплової обробки та антиоксидантів на зменшення окис- ного пошкодження індукованого охолодженням в кабачках. Встановлено, що застосування тепло- вої обробки антиоксидантами знижує пошкод- женість холодом впродовж зберігання кабачків. Поєднання теплової обробки та антиоксидан- тів дозволяє індукувати ензиматичну систему антиоксидантного захисту та знизити рівень перекисного окислення ліпідів впродовж зберіган- ня кабачків. EN: Исследовано комбинированное воздействие тепловых обработок и антиоксидантов на умень- шение окислительного повреждения индуциро- ванного охлаждением в кабачках. Установлено, что применение тепловой обработки антиокси- дантами снижает повреждаемость холодом в течение хранения кабачков. Сочетание тепловой обработки и антиоксидантов позволяет инду- цировать энзиматическую систему антиокси- дантной защиты и снизить уровень перекисного окисления липидов при хранении кабачков.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4336
Appears in Collections:кафедра Харчові технологіі та готельно-ресторанна справа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf851.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.