ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3879
Title: Динаміка фенольних речовин під час зберігання зелені петрушки за умови впливу антиоксидантів
Other Titles: Динамика фенольних веществ при хранении зелени петрушки При воздействии антиоксидантов
Dynamic of phenolic substances of parsley during storage with antioxidants
Authors: Прісс, Олеся Петрівна
Присс, Олеся Петровна
Priss, Olesia
Кулик, Аліна Степанівна
Кулик, Алина Степановна
Kulik, Alina
Keywords: хранение
петрушка
гидрогель
антиоксиданты
фенольные вещества
полифенолоксидаза
лорофиллипт
зберігання
гідрогель
фенольні речовини
поліфенолоксидаза
хлорофіліпт
storage
parsley
hydrogel
antioxidants
polyphenoloxidase
chlorofilipt
Issue Date: 2014
Publisher: Харків: ХДУХТ
Series/Report no.: Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 2 (20)
Abstract: Uk: Досліджено динаміку фенольних речовин зелені петрушки під час зберігання. Установлено, що використання живильного середовища з додаванням антиоксидантів дозволяє стабілізувати вміст поліфенолів і відсунути їх розпад на пізніший термін. Між вмістом фенольних речовин та активністю поліфенолоксидази під час зберігання петрушки встановлено зворотний кореляційний зв’язок r = –0,63…–0,93. Ru: Исследована динамика фенольных веществ зелени петрушки при хранении. Установлено, что использование питательной среды с добавлением антиоксидантов позволяет стабилизировать содержание полифенолов и перенести их распад на более поздние сроки. Между содержанием фенольных веществ и активностью полифенолоксидазы при хранении петрушки установлена обратная корреляционная связь r = –0,63 ... –0,93. En: Dynamics of polyphenols in parsley during the storage using the nutrient medium with antioxidants was investigated. The total phenolic content during the parsley storage has inverse correlation with polyphenoloxidase activity (r =–0,63...–0,93). The content of phenolic compounds of parsley during its storage using culture medium with hydrogel and antioxidants at the end of storage is higher than in the control group to 25.1...34%, depending on the variety. Polyphenoloxidase activity in experimental variants is lower than in the control samples of 1,1...2,1 times was revealed.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3879
Appears in Collections:кафедра Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf367,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.