ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3654
Title: Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії
Other Titles: Жирнокислотный состав липидов мозга и сердца гусей в условиях гипо- и гипероксии
Authors: Здоровцева, Любов Миколаївна
Здоровцева, Любовь Николаевна
Zdorovtseva, Liubov
Keywords: жирнокислотний склад
рівень ненасиченості
пероксидне окиснення ліпідів
гіпо- і гіпероксія
постнатальна адаптація
жирнокислотный состав
уровень ненасыщенности
пероксидное окисление
гипо- и гипероксия
постнатальная адаптация
Issue Date: 2013
Publisher: Біла Церква: Білоцерк. нац. аграр. ун-т
Series/Report no.: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. праць;Вип. 10 (105)
Abstract: Uk: З’ясовано специфічність змін жирнокислотного складу ліпідів у тканинах мозку і серця гусей в умовах переходу від гіпоксії кінця ембріонального до гіпероксії початку постнатального онтогенезу. Встановлено, що в 15-добових ембріонів ненасиченість жирних кислот ліпідів серця на 36,7 % поступається відповідному показнику мозку. Доведено, що в другій половині ембріогенезу ненасиченість жирних кислот ліпідів мозку знижується на 35,2 %, а в серці – на 10,1 %. Саме для мозку гусей зменшення ненасиченості жирних кислот ліпідів є одним з найбільш ефективних механізмів підвищення резистентності клітинних мембран до активних форм Оксигену. Постнатальна адаптація супроводжується підвищенням ненасиченості жирних кислот в тканинах мозку і серця (на 39,7 і 15,7 % відповідно). Ru: Выяснена специфичность изменений жирнокислотного состава липидов в тканях мозга и сердца гусей в условиях перехода от гипоксии эмбрионального к гипероксии начала постнатального онтогенеза. Установлено, что у 15-су-точных эмбрионов ненасыщенность жирных кислот липидов сердца на 36,7 % ниже, чем в мозге. Показано, что во второй половине эмбриогенеза ненасыщенность жирных кислот липидов мозга снижается на 35,2 %, а в сердце – на 10,1 %. Именно для мозга уменьшение ненасыщенности жирных кислот липидов является одним из наиболее эффективных механизмов повышения резистентности клеточных мембран к активным формам кислорода. Постнатальная адаптация в тканях мозга и сердца сопровождается повышением ненасыщенности жирных кислот (на 39,7 и 15,7 % соответственно).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3654
Appears in Collections:кафедра Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf394,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.