ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3653
Title: Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу
Other Titles: Особенности функционирования системы антиоксидантной защиты в тканях гусей в эмбриональном и раннем постнатальном периодах онтогенеза
Authors: Данченко, Олена Олександрівна
Данченко, Елена Александровна
Danchenko, Olena
Здоровцева, Любов Миколаївна
Здоровцева, Любовь Николаевна
Zdorovtseva, Luibov
Пащенко, Юлія Петрівна
Пащенко, Юлия Петровна
Pashchenko, Yuliia
Рубан, Г. В.
Keywords: оксидативний стрес
гуси
постнатальна адаптація
антиоксидантний статус
показники прооксидантно-антиоксидантної рівноваги
факторний аналіз
оксидативный стресс
постнатальная адаптация
показатели прооксидантно-антиоксидантного равновесия
факторный анализ
Issue Date: 2013
Publisher: Біла Церква: Білоцерк. нац. аграр. ун-т
Series/Report no.: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. праць;№ 10 (105)(С. 21-24)
Abstract: Uk: За допомогою факторного аналізу з'ясовано вплив комплексу показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги (вміст ліпідів, ТБК-активних продуктів, антиоксидантних ферментів і вітамінів) на антиоксидантний статус гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах. Доведено, що тканинна специфічність підтримання прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в гусей у цей період онтогенезу полягає в достовірно різному сумарному впливі дослідженого комплексу показників на антиоксидантний статус цих тканин. Цей вплив зменшується у ряду міокард – шлунок – скелетні м'язи – печінка – мозок. Вплив антиоксидантних ферментів знижується, а низькомолекулярних антиоксидантів посилюється у ряді мозок – печінка – скелетні м'язи – міокард – шлунок. Ru: С помощью факторного анализа выяснено влияние комплекса показателей прооксидантно-антиоксидантного равновесия (содержания липидов, ТБК-активных продуктов, антиоксидантных ферментов и витаминов) на антиоксидантный статус гусей в эмбриональном и раннем постнатальном периодах. Доказано, что тканевая специфичность поддержки прооксидантно-антиоксидантного равновесия у гусей в этот период онтогенеза заключается в достоверно различном суммарном влиянии исследованного комплекса показателей на антиоксидантный статус этих тканей. Это влияние уменьшается в ряду миокард – желудок – скелетные мышцы – печень – мозг. Влияние антиоксидантных ферментов снижается, а низкомолекулярных антиоксидантов усиливается в ряду мозг – печень – скелетные мышцы – сердце – желудок.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3653
Appears in Collections:кафедра Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf316,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.