ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3546
Title: Визначення збереженості плодів яблуні
Other Titles: Prediction of mass losses of apple fruit during cold storage
Определение лежкоспособности плодов яблони
Authors: Сердюк, Марина Єгорівна
Сердюк, Марина Егоровна
Serdyuk, Maryna
Гапріндашвілі, Нона Арчилівна
Гаприндашвили, Нона Арчиловна
Gaprindashvili, Nona
Keywords: збереженість
погодні умови
яблуня
стандартна продукція
хвороби
антиоксиданти
лежкоспособность
погодные условия
яблоня
стандартная продукция
болезни
антиоксиданты
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Вісник національного технічного університету;№ 12 Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях; № 43 (1016)
Abstract: Uk: За допомогою інтерполяції експериментальних даних за методом Лагранжа була визначена збереженість плодів яблуні з виходом стандартної продукції не менше 90%. Отримані данні свідчать, що середня розрахункова збереженість плодів яблуні була дещо нижчою порівняно з фактично отриманою. Максимальною збереженістю характеризувалися плоди яблуні сорту Флоріна, а мінімальною – сорту Голден Делішес. Основним погодним чинником, який має найбільш істотний вплив на збереженість плодів яблуні є середні максимальні температури останнього місяця формування плодів. Ru: С помощью интерполяции экспериментальных данных по методу Лагранжа была определена лежкоспособность плодов яблони с выходом стандартной продукции не менее 90%. Полученные данные свидетельствуют, что средняя расчетная лежкоспособность плодов яблони была несколько ниже по сравнению с фактически полученной. Максимальной лежкоспособностью характеризовались плоды яблони сорта Флорина, а минимальной - сорта Голден Делишес. Основным погодным фактором, который имеет наиболее существенное влияние на лежкоспособность плодов яблони является средняя максимальная температура последнего месяца формирования плодов.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3546
Appears in Collections:кафедра Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf536,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.