Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3507
Title: Готовність учителя фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів як педагогічна проблема
Other Titles: Готовность учителя физической культуры к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в работе с учащимися общеобразовательных учебных заведений как педагогическая проблема
Readiness of the physical education teacher to use physical - health technologies in working with pupils of secondary schools as a pedagogical problem
Authors: Верховська, Марина Володимирівна
Верховская, Марина Владимировна
Verkhovska, Maryna
Keywords: готовність;учитель фізичної культури;фізкультурно-оздоровчі технології;функція;компонент;рівень;готовность;учитель физической культуры;физкультурно- оздоровительные технологии;уровень;физкультурно- оздоровительные технологии;readiness;a teacher o f Physical Education;physical - health improving technologies;function;component level
Issue Date: 2014
Series/Report no.: Класичний приватний університет : збірник наукових праць;Вип. 34 (87)
Abstract: UK: У статті розглянуто готовність учителя фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у роботі з учнями загальноосвітніх навчапьних закладів як педагогичну проблему. Подано класифікацію категорій учителів за ставленням до нововведень: від учитепів-новаторів до вчителів, у яких дуже сильний зв 'язик з традиційним, старим підходом до навчання та виховання. У статті науково обірунтовано структуру готовності вчителя до цісї діяльності. Розглянуто функції компонентів, які забезпечують творчу спрямованість педагога, інноваційну обізнаність учителя, його технологічну озброєність у сфері використання фізкультурно-оздоровчих технологій. Запропоновано спрощену модель структурування рівнів сформованості готовності вчителя фізичної культури до використати фізкультурно-оздоровчих технологій роботі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, які можна використовувати на внутрішньошкільному рівні. RU: В статье рассмотрена готовность учителя физической культуры к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в работе с учащимися общеобразовательных учебных заведений как педагогическая проблема. Представлена классификация категорий учителей по отношению к нововведениям: от учителей-новаторов к учителям с очень сильной связью с традиционным, старым подходом к обучению и воспитанию. В статье научно обоснована структура готовности учителя к этой деятельности. Рассмотрены функции компонентов, обеспечивающих творческую направленность педагога, инновационную осведомленность учителя, его технологическую вооруженность в сфере использования физкультурно-оздоровительных технологий. Представлена упрощенная модель структурирования уровней сформированности готовности учителя физической культуры к использованию физкультурно-оздоровительных технологий в работе с учащимися общеобразовательных учебных заведений, которые можно использовать на внутришкольном уровне.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3507
Appears in Collections:кафедра Фізичне виховання і спорт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf447.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.