ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2530
Title: Координація дій студентів при створенні проектів в процесі навчання ділової англійської мови
Authors: Караєва, Тетяна В'ячеславівна
Караева, Татьяна Вячеславовна
Karaieva, Tetiana
Keywords: координація дій
навчальний проект
взаємодія елементів дворівневої системи
фактори впливу
координация действий
учебный проект
взаимодействие элементов двухуровневой системы
факторы влияния
coordination of activities
learning project
interactionof elements in two-level system
impact factors
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»;2 (2)
Abstract: UA: У статті викладено теоретичні передумови координації викладачем дій студентів в процесі створення навчальних проектів у курсі ділової англійської мови. RU: В статье изложены теоретические предпосылки координации преподавателем действий студентов в процессе создания учебных проектов в курсе делового английского языка. EN: The article is devoted to the theoretical backgrounds underlying the teacher’s coordination of students’ project activities in the course of Business English.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2530
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf207,89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.