ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2469
Title: Структура підручника для навчання ділової англійської мови
Authors: Караєва, Тетяна В'ячеславівна
Караева, Татьяна Вячеславовна
Karaieva, Tetiana
Keywords: course-book structure
Business English
course-book parts
peculiarity
мовленнєва діяльність
ділова англійська мова
персональна ідентифікація
ділова комунікація
ділове листування
діловий етикет
Issue Date: 2016
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК”, м. Мелітополь, 14-25 квітня 2016 року;
Abstract: Підготовка висококваліфікованих фахівців різних галузей, здатних до професійного спілкування на рівні незалежного користувача мови засобами рідної та англійської мов, стає пріоритетним напрямом освіти на сучасному етапі для кожної країни. Саме тому, висуваються високі вимоги до рівня володіння майбутніми фахівцями продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Значна кількість наукових досліджень присвячена підвищенню якості професійної англомовної підготовки. Численні публікації з наведеної проблеми свідчать про значний інтерес до пошуку ефективних шляхів її вирішення. Дослідники наголошують на необхідності, перш за все, розробки таких начальних матеріалів (навчальних посібників та підручників), які б враховували: 1) вхідний рівень тих, хто навчається; 2) їх цільовий рівень; 3) сучасні вимоги методичного, лінгвістичного та змістовного характеру; 4) застосування автентичних навчальних матеріалів, що розкривають проблеми ділової активності; 5) сприяння творчому пошуку тих, хто навчаються, у вирішенні проблем як індивідуально, так і кооперативно. Аналіз існуючих підручників для навчання ділового спілкування з дисципліни «Ділова англійська мова» довів, що вони не відповідають сучасним вимогам, не враховують специфіки менталітету наших студентів щодо їх уявлень про ведення бізнесу.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2469
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf155,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.