ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2458
Title: Геолого-геоморфологічна характеристика ділянок на абразійно-обвальному типі берегів північно-західного узбережжя Азовського моря
Other Titles: Geological-geomorphological characteristics of sectors at abrasive-district type of the north-western uzberezhzhya of azov sea
Authors: Даценко, Людмила Миколаївна
Даценко, Людмила Николаевна
Datsenko, Liudmyla
Keywords: abrasion
landslides
accumulation
abrasion-shifting shore
abrasive-shore coast
abrasive-accumulative shallow-bay coast
accumulative leveled coas
ancient abrasive shore
delta coast
берег моря
суша
гірські породи
рівень моря
абразійні процеси
узбережжя
хвилі
обвали
зсуви
типи берегів
Issue Date: 2014
Series/Report no.: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика»;
Abstract: UA: Загальна закономірність будови і формування берегів Азовського моря зумовлена розмаїтістю структур суші й особливостями фізико-географічних умов басейну. Тут слабо проявився такий вагомий фактор берегоутворення, як вплив пізньольодовикової трансгресії Світового океану. Формування берегів відбувалось під впливом морських факторів (хвильової діяльності, течій тощо). Крім вказаних факторів, на морфологію берегів моря впливають рельєф суші та її підводного схилу, літологічний склад і дислокованість гірських порід, гідродинамічний режим надходження наносів, спрямованість та інтенсивність тектонічних рухів зокрема сучасних. EN: Exogenous geological and geomorphological processes that have the greatest influence on the formation of coastal slopes of the Azov Sea include abrasion, landslides, landslides, and accumulation. Depending on the distribution and intensity of a process, the following types of shores are distinguished on the Azov Sea coast: abrasive-shear, abrasive-collapsing, abrasive-accumulative small-bulk, accumulative leveled, ancient abrasive, delta, banks dynamically "neutral from wind drizzling "and a shallow submarine slope, primarily an accumulative type of shores that degrade and anthropogenic types of shores.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2458
Appears in Collections:кафедра Геоекологіїї та землеустрію

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья Мелитополь 2014.pdf232,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.