ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2440
Title: Економічний механізм господарювання в сільському господарстві: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02
Authors: Сурженко, Нонна Вікторівна
Сурженко, Нонна Викторовна
Surzhenko, Nonna
Keywords: сільське господарство
агропромисловий комплекс
народне господарство
суспільство
форми господарювання
ринкові відносини
державне регулювання
продовольча безпека
аграрна політика
Issue Date: 2005
Abstract: Формування ефективного та конкурентоспромож-ного агропромислового комплексу є неодмінною умовою розвитку всього народного господарства, матеріального й соціального благополуччя суспільства. Подальший розвиток аграрного сектора економіки потребує нагального вирішення питання пошуку шляхів і напрямів ефективного функціонування різних форм господарювання в сільському господарстві. Проведені в аграрному секторі реформи з орієнтацією на ринкові відносини поєднані з низкою невирішених проблем організаційно-економічного характеру, однією з яких є розробка адекватного механізму та форм господарювання, що забезпечують функціонування й розвиток сільського господарства. Такий механізм у період становлення ринкових відносин має поєднувати заходи для мобілізації внутрішніх резервів сільського господарства з метою саморегулювання і зважене державне регулювання.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2440
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05snvgsg.pdf553,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.