Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2404
Title: Структура творчого потенціалу інженера аграрного профілю
Authors: Тітова, Олена Анатоліївна
Титова, Елена Анатолиевна
Titova, Olena
Keywords: творчий потенціал;інженерно-технічна діяльність;інженерна творчість;інновація;інтелектуальна ініціатива;сільське господарство
Issue Date: 2016
Publisher: К.: Міленіум
Series/Report no.: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: серія «Педагогіка. Психологія. Філософія»;Вип. 253 (С. 289-297)
Abstract: Потенційна готовність сучасного фахівця до інтелектуальної ініціативи виявляється його провідною якістю, що базується на певному потенціалі, розвиток якого забезпечує здатності спеціаліста формувати та сприймати ідеї, реорганізовувати існуючий досвід, формувати нові комбінації знань та вмінь. Метою дослідження було вивчення структури творчого потенціалу інженера сільського господарства, що в перспективі може скласти базу для розроблення системних підходів до його розвитку. Аналіз наукових джерел дозволив констатувати, що творчий потенціал фахівця розглядається вченими як інтегративна властивість, яка складається з низки компонентів. У статті проаналізовано кількість, взаємозв’язок та зміст компонентів творчого потенціалу інженера аграрного напряму. Виокремлено та обґрунтовано п’ять компонентів: інваріантний, інтелектуально-креативний, рефлексійний, мотиваційно-вольовий та продуктивно-діяльнісний. Запропоновано структурну модель у вигляді піраміди, де вершина виступає результатом втілення творчої діяльності, грані – це компоненти творчого потенціалу, пов’язані між собою і відкриті до розвитку, а висота піраміди є ступенем розвитку творчого потенціалу. Зроблено висновок про те, що творчий потенціал базується на задатках і потребує гармонійного розвитку всіх складових одночасно. Отримані результати у подальшому можуть бути застосовані для розроблення системи розвитку творчого потенціалу інженера сільського господарства.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2404
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НУБІП_2016.pdf566.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.