ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2142
Title: Розвиток навичок аудіювання у студентів немовних факультетів за допомогою ресурсів Internet
Authors: Зайцева, Наталя Володимирівна
Зайцева, Наталья Владимировна
Zaitseva, Natalia
Keywords: аудіювання
Issue Date: 2015
Publisher: СНУ ім В. Даля; за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А.
Series/Report no.: Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національні та інтернаціональні аспекти: збірник наукових праць: матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 грудня 2015 року);
Abstract: В умовах сьогодення, коли підвищення попиту на фахівців зі знанням не однієї, а двох і більше іноземних мов сприяло пропорційному росту на освітні послуги і у сукупності зі стрімким розвитком інформаційних технологій стимулює людей усіх вікових категорій вивчати іноземні мови, навіть найсучасніші методики і ресурси не можуть, на жаль, обійти найбільшу складність навчання: подолати бар’єр при сприйнятті чужої мови на слух.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2142
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1621.pdf190,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.