Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1921
Title: Обґрунтування конструктивно – технологічних параметрів пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11
Other Titles: Justification constructive - technological parameters pnevmohravitatsiynoho separator sunflower seeds
Authors: Колодій, Олександр Сергійович
Колодий, Александр Сергеевич
Kolodii, Oleksandr
Keywords: сепарація;пневмогравітаційний сепаратор;кільцевий аспіраційний канал;насіння соняшника
Issue Date: 2015
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2015. У дисертації вирішено наукове завдання підвищення технологічної (продуктивність, якість розділення) та енергетичної (питомої витрати енергії) ефективностей процесу розділення насіння соняшника шляхом розробки 23 нової конструкції пневмогравітаційного сепаратора і обґрунтування його конструктивно-технологічних параметрів. У роботі визначені основні параметри живильного пристрою пневмогравітаційного сепаратору. Доведена можливість підвищення якості сепарації шляхом використання нижньої зони розподілу пневмограві-таційного сепаратору. Вивчено вплив основних конструкційних параметрів пневмогравітаційного сепаратора на ефективність сепарації та питомі енерговитрати.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1921
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Kolodii.pdf922.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.