Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17468
Title: Удосконалення технології виробництва черешневого вина
Other Titles: кваліфікаційна робота магістра, спеціальність 181 «Харчові технології», ОПП «Індустрія здорового харчування»
Authors: Прісс, Євген Рудольфович
Scientific director: Сердюк, Марина Єгорівна
Keywords: плодово-ягідні вина;черешня;черешневе вино;виноматеріали;технологія виробництва;органолептична оцінка
Issue Date: 2024
Publisher: Запоріжжя : 2024
Citation: Прісс Є. Р. Удосконалення технології виробництва черешневого вина : кваліфікаційна робота магістра, спеціальність 181 «Харчові технології» ОПП «Індустрія здорового харчування». Прісс Євген Рудольфович. Науковий керівник д.т.н., проф. М. Є. Сердюк. Запоріжжя, 2024. 67 с., 6 розділів, 9 таблиць, 8 рис., 71 літ. джерел.
Abstract: UA: Метою кваліфікаційної роботи було удосконалення технології черешневих вин шляхом встановлення впливу сортових особливостей на показники сусла та відповідного регулювання його кондицій. У кваліфікаційній роботі виконано аналіз літературних джерел та встановлено, що плодово-ягідні вина можуть мати функціональні властивості з огляду на високий вміст поліфенольних речовин, що володіють доведеними кардіопротекторними та антиоксидантними властивостями. Черешня може бути доброю сировиною для плодово-ягідного виноробства з огляду на вищий у порівнянні з вишнею вміст цукру та нижчу кислотність, що може сприятливо позначитись на кондиціях сусла і вина. Черешні темнозабарвлених сортів мають вищу кількість поліфенольних сполук та вищу антиоксидантну активність. Також очевидним є факт широкої варіабельності кондицій сусла. Розроблено методику і програму досліджень. Описано принципову технологічну схему виробництва черешневих вин. Виконано експериментальні дослідження, за результатами яких розраховано необхідні кількості винної кислоти та цукру для регулювання кондицій сусла. Виконана органолептична оцінка виготовлених вин та проаналізовано фізико-хімічні характеристики.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17468
Appears in Collections:Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2024_Priss_ Yev_21MBHT_removed.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.