Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17411
Title: Challenges and opportunities for teachers in organizingof students’ self‐study work during distance learning at higher education institutions
Other Titles: Виклики та можливості для викладачів в організації самостійної роботи студентів під час дистанційного навчання в закладах вищої освіти.
Authors: Kolodii, Oleksandr
Lemeshchenko‐Lagoda, Viktoriia
Kryvonos, Iryna
Лемещенко-Лагода, Вікторія Володимирівна
Кривонос, Ірина Анатоліївна
Keywords: distance learning;educational course;Materials Science;students’ self‐study work;Moodle;Technology of construction materials;дистанційне навчання;самостійна робота студентів;Moodle;навчальний курс
Issue Date: 2022
Citation: Kolodii O., Lemeshchenko‐Lagoda V., Kryvonos I. Challenges and opportunities for teachers in organizingof students’ self‐study work during distance learning at higher education institutions. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2022, № 3 (117). С.97 - 107
Abstract: ENG: In education, this forced educational institutions to transit to distance learning. As a result, it has become, on the one hand, an incentive for the introduction of innovative technologies, and on the other ‐ an indicator of its main problems and shortcomings. The article considers the main challenges and differences caused by the introduction of distance education. It is emphasized that distance learning of subjects without direct communication with the teacher convinced the educational community in the need to create a special didactic system suitable for distance learning. The use of distance learning courses in the education system allows highlighting a number of positive aspects, ensuring the effectiveness of distance learning as a form of students self‐study work. /////////////////////// UKR: З 2020 року більшість навчальних закладів світу були змушені повністю або частково перейти на дистанційне навчання. З одного боку, масштабне впровадження інноваційних технологій отримало новий поштовх у розвитку освітніх інструментів, а з іншого – такий тип навчання виявив його основні проблеми і недоліки. У статті розглянуто основні виклики, що постали перед викладачами технічних дисциплін, що насамперед передбачають пряму взаємодію викладача та здобувачів вищої освіти, у зв'язку із впровадженням дистанційної освіти та шляхи їх подолання. Під час експериментальної роботи було використано методи спостереження та дослідження дії, а також якісні, кількісні та змішані методи оцінювання особливостей навчання здобувачів вищої освіти, а саме самостійної роботи студентів під час періодів дистанційного навчання. У статті наголошується на необхідності використання викладачами спеціальної дидактичної системи, придатної для дистанційного навчання, що має потенціал та уможливлює вивчення дисциплін технічного циклу за дистанційної форми навчання. Середовище дистанційного навчання Moodle є одним з тих, що активно використовується закладами вищої освіти та покликано вирішити цю нагальну проблему, проте, розробка курсів технічного та прикладного спрямування потребує певного алгоритму дії, який непросто реалізувати за допомогою дистанційних технологій. У статті зазначено за яким алгоритмом викладається кожна дисципліна курсу. Шаблон курсу дисципліни може включати короткий вступ до предмета, робочу програму курсу, лекційні матеріали, контрольні роботи, практичні та лабораторні роботи, тестовий контроль знань, тощо. Однак, навіть за умови повної відповідності основним складникам курсу, перед викладачами постає проблема відсутності практичної складової, необхідної для засвоєння знань на належному рівні. Більш того, важко відслідковувати діяльність студентів під час онлайн‐занять, особливо коли ситуація ускладнена постійними збоями в спілкуванні та нестабільністю підключення до Інтернету, великою кількістю файлів з навчальними матеріалами або технічними проблемами з комп’ютерами. Окрім цього, більшість викладачів страждають від надлишку спілкування та потреби бути на зв’язку.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17411
DOI: 10.24139/2312‐5993/2022.03/097‐107
UDC: 378.147.88=111
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stattya_2023.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.