Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17195
Title: Мультимедійні технології: необхідний компонент для ефективного вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти
Authors: Нікіренкова, Анастасія Юріївна
Nikirenkova, Anastasiia
Keywords: педагогічна технологія;сучасні освітні технології в університеті;медіатехнологія;електронні повчальні системи;діалогове вивчення;модернізація;якісний результат;наукова революція;професійна дослідницька діяльність;pedagogical technology;modern educational technologies in the university;media technology;electronic learning systems;interactive learning;modernization;qualitative result;scientific revolution;professional research activity;interactive forms of learning
Issue Date: 2023
Publisher: Запоріжжя : 2023
Citation: Нікіренкова А. Ю. Мультимедійні технології: необхідний компонент для ефективного вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти. Проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти – 2023 : програма і матеріали ІІ всеукраїнської інтернет-конференції (Запоріжжя, 28 квітня 2023 р.) ТДАТУ, кафедра іноземних мов. Запоріжжя : ТДАТУ, 2023. С. 74-78.
Abstract: UA: Загальновідомо, що сучасна освітня діяльність у навчальних закладах є динамічною системою, яка постійно змінюється під впливом зовнішніх факторів. Одним із таких потужних трансформаторів виступають. мультимедійні технології. Конвергентність комп’ютерних технологій та когнітивних соціальних змін у контексті сучасності окреслюють траєкторію взаємопроникнення окремих галузей технологій та науки. Разом із тим цей інтеграційний процес спрямований на досягнення якісно нової освіти, не перетворюючись у єдине ціле, оскільки процеси ієрархічно упорядковані. Багаторічні спільні зусилля працівників сфери освіти, науковців, програмістів, методистів, виробників мультимедійних засобів навчання та викладачів-практиків створюється і розвивається новітнє інформаційне поле, в якому визначальною стає інтеграція освітніх та інформаційних підходів до змісту методів і технології навчання освітнього середовища. EN: This article is devoted to the analysis of synthesis of the modern theoretical and practical experience in the using of pedagogical technologies in the educational process. The main subject of the analysis of the thesis includes the investigation of scientific works. This article highlights the importance of introduction of multimedia technologies for students. The aim of this article is to establish that learning of a foreign language will give the most effective with using of modern educational technologies.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17195
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+2 intternet-conf inozemna mova_2023_74-78.pdf647.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.