Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16922
Title: Комп’ютерне моделювання деталі «Кришка» для багатоцільової мотопомпи ММ-27/100
Other Titles: кваліфікаційна робота бакаалавра
Authors: Притула, Валентин Олегович
Scientific director: Бондаренко, Лариса Юріївна
Keywords: державне підприємство ДПМЗ «Гідромаш»;розробка спеціалізованого програмного модуля для проектування;технологія АРІ
Issue Date: 2023
Publisher: Запоріжжя: ТДАТУ
Citation: Притула В. О. Комп’ютерне моделювання деталі «Кришка» для багатоцільової мотопомпи ММ-27/100 : дипломний проєкт..бакалавра 131 «Прикладна механіка» ОПП «Комп’ютерне проектування і дизайн». Притула Валентин Олегович. Керівник доц. Л. Бондаренко. Запоріжжя, 2023. 72 с.
Abstract: В процесі виконання Кваліфікаційної роботи бакалавра були поставленні наступні задачі розробка удосконаленого комплекту технічної документації в системі автоматизованого проектування, створення керуючої програми для верстата з ЧПК на виробництво деталі «Кришка». Для вирішення поставлених задач було проведено комплекс аналітичних робіт та виконані необхідні економічні розрахунки на базі підприємства ДПМЗ «Гідромаш». Аналіз підприємства проводився в період переддипломної практики. У процесі передпроектного обстеження ДПМЗ «Гідромаш» була розглянута його організаційна структура, сфера діяльності, технічна база підприємства та процес обміну інформації між технічними підрозділами. Отримана інформація свідчить про те що на підприємстві відсутня будь-яка автоматизована система для створення технологічних процесів. Підприємство має досить розвинену обчислювальну техніку та забезпечує технічним устаткуванням всіх працівників, які її потребують. Все це свідчить про непоганий потенціал підприємства та можливість його подальшого розвитку. Задача розробки керуючої програми для верстата з ЧПК на фрезерну обробку виробу «Кришка» була вирішена за допомогою програмного продукту PowerMill. Оскільки існуючий технологічний процес на обробку деталі «Кришка» був недосконалим та потребував змін, після доробки був отриманий новий більш досконалий технологічний процес, який був розроблений в програмі ВЕРТИКАЛЬ-Технологія. Сформований технологічний процес відповідає всім вимогам єдиної системи технологічної документації. Наступним етапом було проектування кабінету інженера – технолога з урахуванням усіх стандартів і вимог безпеки життєдіяльності та ергономічних показників. Приміщення було поділено на робочу зону та зону відпочинку, крім 60 того був створений стіл та стілець, що відповідає всім ергономічнім показниками. Останнім етапом став розрахунок річної економії при впровадженні розробленого комплекту технічної документації на підприємстві. Впровадження нової технології є обґрунтованим, тому що собівартість обробки виробу на рік зменшиться. Зменшення собівартості відбудеться за рахунок скорочення часу обробки деталі та як наслідок зниження затрат на електроенергію. В результаті роботи над дипломним проектом був розроблений удосконалений комплект технічної документації, до складу якого входить технологічний процес механічної обробки деталі та керуюча програма для верстата з ЧПК на виробництво деталі «Кришка». Проект є економічно обґрунтованим і в майбутньому дозволить ефективніше використовувати ресурси підприємства.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16922
Appears in Collections:Бакалаврські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prytula_bak_2023.pdf6.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.