Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16404
Title: Проблеми філософії освіти
Other Titles: Problems of philosophy of education
Authors: Ісакова, Олена Іванівна
Isakova, Olena
Баева, Ольга
Keywords: самоосвіта;education;освіта;philosophy of education;модернізація освіти;new paradigms of education;нові парадигми освіти;modernization of education
Issue Date: 2022
Publisher: Дрогобицький державний педагогічний університетуімені Івана Франка
Citation: Ісакова О.І. Проблеми філософії освіти/О.І.Ісакова, О.Баєва // Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.- 2022, Вип. 47, том 2.- с.250-255.
Series/Report no.: Вип. 47;том 2
Abstract: UK: У статті розглядаються проблеми філософії освіти. Аналіз сучасної соціокультурної ситуації свідчить про те, що необхідна модернізація форм і методів освітньої діяльності та вироблення нових орієнтирів освіти. Головна ідея – створити модель освіти, засновану на нових поглядах на світ, на нових ціннісних орієнтаціях – відповідальності за загальнозначущі цінності, вільному ціннісному самовизначенні, толерантності, компетентності, освіченості, професійності, орієнтації на регульований світовий розвиток, уміння аналізувати соціокультурну ситуацію, бути ознайомленим у процесі освіти з новою картиною світу, і введенням в освітній процес принципу проблемної ситуації. EN: The article deals with the problems of the philosophy of Education. The analysis of the current socio-cultural situation shows that it is necessary to modernize the forms and methods of educational activities and develop new guidelines for education. The main idea is to create a model of Education based on new views on the world, on new value orientations – responsibility for common values, free value self-determination, tolerance, competence, education, professionalism, orientation to regulated world development, the ability to analyze the socio-cultural situation, be familiar with the new picture of the world in the educational process, and the introduction of the problem situation principle into the educational process.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16404
ISSN: 2308-4863
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Isakova.pdf312.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.