Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14007
Title: Оцінка ефективності здійснення маркетингу дорадчих послуг
Other Titles: Оценка эффективности осуществления маркетинга консультационных услуг
Evaluation of efficiency the implementation of marketing advisory services
Authors: Якунічева, Анастасія Юріївна
Якуничева, Анастасия Юрьевна
Yakunicheva, Anastasiia
Keywords: маркетинг дорадчих (інформаційно-консультаційних) послуг;економічна ефективність маркетингу;економічний ефект від маркетингу;ефективність дорадчих послуг;маркетинг информационно-консультационных услуг;экономическая эффективность маркетинга;экономический эфект от маркетинга;эфективность информационно-консультационных услуг;marketing of advisory services;efficiency the implementation of marketing advisory services;the efficiency of advisory services
Issue Date: 2015
Publisher: ХНТУСГ
Series/Report no.: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;Вип. 161 С. 316-322
Abstract: UK : У статті розглянуто можливість оцінки ефективності використання інструментів маркетингу дорадчими службами як спосіб підвищення ефективності надання дорадчих послуг в цілому. Зосереджена увага на внутрішніх показниках дорадчих служб: зміна чистого прибутку та витрат на маркетинг дорадчих послуг, зміна рівня рентабельності, ціни та собівартості послуг, а також обсяг їх реалізації. Ці дані є вихідними для здійснення оцінки ефективності маркетингу дорадчих послуг, що слугуватиме підставою приділення особливої уваги здійсненню маркетингу з боку дорадчих служб. Чинне місце займає оцінка інформації одержаної у наслідок здійснення маркетингу дорадчих послуг. Пропонується експертним шляхом визначати коефіцієнт вагомості кожної властивості інформації та оцінювати її вплив на вірогідність досягнення поставленої мети, заради якої вона була отримана. RU : В статье рассмотрена возможность оценки эффективности использования инструментов маркетинга информационно-консультационными службами как способ повышения эффективности предоставления консультационных услуг в целом.Сосредоточено внимание на внутренних показателях информационно-консультационных служб: изменение чистой прибыли и расходов на маркетинг консультационных услуг, изменение уровня рентабельности, цены и себестоимости услуг, а также объема их реализации. EN : In the article was reviewed the possibility of evaluation of efficiency the implementation of marketing advisory services as a way to increase the efficiency of advisory services in general. There are internal indicators of advisory services: a change in net income and the cost of marketing of advisory services, changes in the level of profitability, prices and cost of services, and the amount of their realization a focus of attention.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14007
Appears in Collections:кафедра Геоекологія та землеустрій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf922.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.