ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9250
Title: Обліково-інформаційне забезпечення формування амортизаційної політики: теорія, методологія, організація: дис. ... доктора економ. наук : 08.00.09
Other Titles: Accounting and information support for the formation of depreciation policy: theory, methodology, organization
Authors: Трачова, Дар'я Миколаївна
Трачева, Дарья Николаевна
Trachova, Daria
Keywords: амортизаційна політика
інституційна теорія бухгалтерського обліку
інформаційне забезпечення
бухгалтерський облік
інноваційна політика
звітність
організація обліку
depreciation policy
institutional accounting theory
information support
accounting
innovation policy
investment policy
accounting organization
Issue Date: 2019
Publisher: Київ: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН
Abstract: UK: Дисертаційна робота спрямована на вирішення наукової проблеми формування наукового забезпечення розробки концептуальних засад амортизаційної політики в інформаційно-інноваційну епоху розвитку економіки, удосконалення теорії і методології обліково-аналітичного забезпечення амортизаційної політики, оцінку стану амортизаційної політики України, розробку інституціонально-теоретичної основи облікової і амортизаційної політики в Україні, поглибленню теоретичного розуміння місця і ролі звітно-облікового інституту в формуванні амортизаційної політики виходячи з економічних і облікових теорій. EN: The dissertation addressed problem of scientific provision of the conceptual foundations of depreciation policy formation in the informational and innovative era of economic growth, development of the theory and methodology of accounting and analytical provision of depreciation policy, assessment of depreciation policy of Ukraine, development of the institutional and theoretical basis of accounting and depreciation policy in Ukraine, deepening the theoretical understanding of the position and role of the accounting institute in depreciation policy formation based on economic and accounting theories.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9250
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трачова дисертація.pdf6,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.