ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9247
Title: Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитки агарарного підприємництва: теорія, методологія, практика: дис. ... доктора економ. наук : 08.00.09
Authors: Сокіл, Олег Григорійович
Сокол, Олег Григорьевич
Sokil, Oleh
Keywords: обліково-аналітичне забезпечення
сталий розвиток
бухгалтерський облік
аналіз
звітність
соціальна відповідальність
екологічна безпека
ризик-менеджмент
сільське господарство
аграрне підприємництво
accounting and analytical support
sustainable development
analysis
reportsng
risk management
Issue Date: 2018
Publisher: Київ: Національний науковий центр "Інститут агарарної економіки" НААН
Abstract: Запропоновано концепцію переходу від традиційної системи бухгалтерського обліку до обліку сталого розвитку, що надає можливість реалізації таких заходів: розширення балансу (звіту про фінансовий стан), трансформацію звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), розширення типової класифікації за групами доходів і витрат. Доведено існування альтернативних видів обліку: монетарного та натурального обліків сталого розвитку, що дало можливість представити структуру (концептуальні засади) інтегрованої моделі обліку сталого розвитку за місцем формування інформації та формою наданої інформації .
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9247
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сокіл дисертація.pdf8,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.