ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8169
Title: Про порядок організації оцінювання успішності навчання студентів освітнього ступеню «Бакалавр» з дисципліни «Електротехніка і мікросхемотехніка» в ТДАТУ
Authors: Курашкін, Сергій Федорович
Курашкин, Сергей Федорович
Kurashkin, Serhii
Keywords: професійні компетенції
методи оцінювання знань
навчальна дисципліна
вхідний контроль
поточний контроль
підсумковий модульний контроль
семестровий підсумковий контроль
professional competencies
knowledge evaluating methods
curriculum
entrance control
current control
final module control
semester final control
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: збірник наукових праць;С. 306-309
Abstract: UK: У роботі висвітлено методику оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті (ТДАТУ), розглянуто вимоги до форм і методів перевірки та оцінювання знань, що формують систему контролю знань здобувачів вищої освіти під час вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка». EN: The methodology for evaluating the success of higher education studying at the Tavria State agrotechnological university (TSATU) is described in this work. There is reviewed requirements to the forms and methods of verification and knowledge evaluation that forming a knowledge control system of higher education applicants during study a discipline «Electronics and microcircuitry».
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8169
Appears in Collections:кафедра Електротехніки і електромеханіки ім. проф. В. В. Овчарова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Переяслав-Хмельницький вип.40-307-310.pdf465,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.