ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8143
Title: Гнучке керівництво як засіб вдосконалення ділового адміністрування за теорією ― життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара
Authors: Бочарова, Наталія Олександрівна
Бочарова, Наталья Александровна
Bocharova, Nataliia
Keywords: ділове адміністрування
теорією життєвого циклу
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Однорог Т. В.
Series/Report no.: Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2019 р.);(С. 40-42)
Abstract: Важливий внесок у розвиток вчення про ділове адміністрування внесли вчені Поль Херсі та Кен Бланшар. Вони розробили ситуаційну теорію, названу пізніше «теорією життєвого циклу», згідно з якою найбільш ефективні стилі керівництва залежать від «зрілості» виконавців. Керівник визначає цю зрілість, оцінюючи прагнення до досягнення мети, здатність нести відповідальність за свою поведінку, а також рівень освіти і досвід минулої роботи над дорученими завданнями. Зрілість проявляється у готовності працівників виконувати поставлені перед ними завдання. Вона включає в себе дві складові: професійну та психологічну.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8143
Appears in Collections:кафедра Менеджмент

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.