ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8136
Title: Проблеми розвитку малого підприємництва
Authors: Завадських, Ганна Миколаївна
Завадских, Анна Николаевна
Zavadskykh, Hanna
Keywords: мале підприємництво;державне регулювання;фінансування;кредитування;small business;state regulation;financing;lending;state support;business entities
Issue Date: 2019
Publisher: ФОБ Однорог Т. В.
Series/Report no.: Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2019 р.);(С. 14-16)
Abstract: UK: У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються мале, середнє і велике підприємництво. Але, на відміну від двох останніх, мале підприємництво є вихідним, найбільш чисельним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки. Отже саме підприємництво може стати тим дієвим чинником, що забезпечить подолання стагнаційних тенденцій розвитку регіонів, формування сприятливого середовища для впровадження інновацій у всі сфери господарської діяльності з метою подолання регіональних диспропорцій та досягнення якісного економічного зростання. EN: The main aspects of small business development in Ukraine are analyzed, factors and main problems that have a negative influence on its development are determined. The ways of overcoming negative factors of small business in modern conditions of management are offered.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8136
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.