ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8018
Title: Міжнародний досвід діяльності канадських фермерів на ринку плодово – ягідної продукції
Other Titles: International experience of canadian farmers to market fruit production
Authors: Колокольчикова, Ірина Володимирівна
Колокольчикова, Ирина Владимировна
Kolokolchykova, Iryna
Keywords: експорт
імпорт
ринок
кон’юнктура ринку
попит та пропозиція
маркетингове середовище
міжнародний ринок
виробничий потенціал
фермерське господарство
export
import
market
market conditions
supply and demand international market
marketing environment
production potential
farming
Issue Date: 2018
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (38) (С. 139-146)
Abstract: UK: У статті досліджено міжнародний досвід канадських фермерів на ринку плодово-ягідної проду-кції. Мета дослідження: визначення місця країни та оцінка ресурсного потенціалу канадських фермерів; аналіз виробничого потенціалу фермерів Канади та основних напрямів державної політики підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Результати дослідження дають можливість вибору окремих підходів ведення бізнесу, які можуть впровадити українські фермери в галузі садівництва. Це дозволить вітчизняним товаровиробникам визначитись з питаннями товарної, цінової, розподільчої, збутової та комунікаційної політики власних виробництв, обрати правильні стратегічні орієнтири та співпрацювати з державними установами над розробкою дієвих законодавчих програм підтримки та сприяння розвитку галузі садівництва, здійснення ефективної експортно-імпортної політики. EN: The necessity of the analysis of the international experience of export – import operations by farmers of Canada is proved. The aspects of work of the Canadian farmers in the world market of fruits and berries are investigated, the structure of commodity production of fruit, the place of Canada in production of a product, the sizes of the Canadian farms working in the field of gardening, the place of the state in regulation of policy of production and sale of fruit is defined. Canada is an agricultural country, which has the first place in the export of some agricultural products. The country also occupies an active place in the market of horticulture products. Marketing experience of production, sales and state regulation of market relations in the horticulture industry is a good example of finding ways to solve many problems of producers of Ukraine.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8018
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!Макет 3(38)2018-135-142.pdf369,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.