ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7791
Title: Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та процесів і обладнання харчових виробництв: звіт про науково-дослідну роботу (проміжний)
Authors: Загорко, Надія Петрівна
Загорко, Надежда Петровна
Zahorko, Nadiia
Верхоланцева, Валентина Олександрівна
Верхоланцева, Валентина Александровна
Verkholantseva, Valentyna
Янаков, Валерій Петрович
Янаков, Валерий Петрович
Yanakov, Valerii
Ялпачик, Володимир Федорович
Ялпачик, Владимир Федорович
Yalpachyk, Volodymyr
Тарасенко, Віра Григорівна
Тарасенко, Вера Григорьевна
Tarasenko, Vira
Ломейко, Олександр Петрович
Ломейко, Александр Петрович
Lomeiko, Oleksandr
Єфіменко, Л. В.
Самойчук, Кирило Олегович
Самойчук, Кирилл Олегович
Samoichuk, Kyryl
Левченко, Л. В.
Паляничка, Надія Олександрівна
Паляничка, Надежда Александровна
Palianychka, Nadiia
Ковальов, Олександр Олександрович
Ковалев, Александр Александрович
Kovalov, Oleksandr
Полудненко, Ольга Володимирівна
Полудненко, Ольга Владимировна
Poludnenko, Olha
Keywords: пшениця
охолодження
зерно
зерносховище
параметри
індекс деформації клейковини
зберігання
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Об’єктом дослідження є технологічний процес охолодження пшениці у зерносховищах. Предмет дослідження – закономірності, що описують технологічний процес охолодження пшениці у зерносховищі. Метою роботи є у підвищенні вихідних показників якостей зерна при зберіганні, шляхом використання процесу охолодження за рахунок вдосконалення зерносховища. Методи досліджень – теоретичні дослідження базуються на основних положеннях фізики, методах диференціальних обчислень та теорії імовірності, математичного моделювання, прикладного програмування Теоретичні розрахунки і статистичну обробку експериментальних даних проводили із засто-суванням пакетів прикладних програм на ПЕОМ. Розроблені та досліджені зерносховища для зберігання пшениці. Досліджено технологічний процес охолодження зерна у зерносховищі
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7791
Appears in Collections:Звіти з НДР

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.