ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7785
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (заключний). Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції:
Authors: Ялпачик, Ф. Ю.
Ялпачик, Володимир Федорович
Ялпачик, Владимир Федорович
Yalpachyk, Volodymyr
Самойчук, Кирило Олегович
Самойчук, Кирилл Олегович
Samoichuk, Kyryl
Івженко, А. О.
Ковальов, Олександр Олександрович
Ковалев, Александр Александрович
Kovalov, Oleksandr
Полудненко, Ольга Володимирівна
Полудненко, Ольга Владимировна
Poludnenko, Olha
Тарасенко, Віра Григорівна
Тарасенко, Вера Григорьевна
Tarasenko, Vira
Ломейко, Олександр Петрович
Ломейко, Александр Петрович
Lomeiko, Oleksandr
Паляничка, Надія Олександрівна
Паляничка, Надежда Александровна
Palianychka, Nadiia
Верхоланцева, Валентина Олександрівна
Верхоланцева, Валентина Александровна
Verkholantseva, Valentyna
Keywords: заморожування
коефіцієнт теплопровідності
енерговитрати
дефростація
флюїдизаційний швидкоморозильний апарат
Issue Date: 2015
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Об’єктом дослідження є тепломасообмінні процеси заморожування та довготривалого зберігання плодоовочевої сировини Предметом дослідження являються різні види та сорти плодоовочевої сировини у свіжому, замороженому та розмороженому стані. Методи дослідження : фізико-математичне моделювання теплофізичних властивостей різних видів плодоовочевої сировини та процесів теплома-сообміну при її холодильній обробці і зберіганні; експериментальні методи аналізу фізико-хімічних, фізико-механічних, біохімічних та мікробіологічних змін у плодоовочевій сировині; методи статистичного, кореляційного та регресійного аналізу експериментальних даних; методи обчислювальної математики, алгоритмізації розрахунків та програмування на мові „Turbo Pascal“, методи техніко-економічного аналізу ефективності промислових технологій. Створено науково обґрунтовану технологію заморожування та розморожування кабачків, кукурудзи молочно-воскової стиглості, баклажанів, гарбуза, перцю солодкого та винограду, яка базується на теоретично визначених режимах заморожування.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7785
Appears in Collections:Звіти з НДР

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.