ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7752
Title: Державне регулювання цін в умовах ринкових відносин та основні напрямки його удосконалення
Authors: Петрига, О. М.
Прус, Юрій Олександрович
Прус, Юрий Александрович
Prus, Yurii
Keywords: ціна
ринкові відносини
ринкова економіка
ціноутворення
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Materiály XV Mezinárodní vědecké a praktické konference «Vědecký pokrok na přelomu tisíciletí-2019»;Vol. 14 Ekonomika (S. 32-35)
Abstract: Основними складовими ринкового механізму, як відомо, є попит, пропозиція і ціна. Ціна - грошовий вираз вартості товару, яка залежить з одного боку, від вартості товару, а з іншого - від величини самої грошової одиниці, якою її вимірюють. Ціна в ринковій економіці є загальним регулятором процесу суспільного виробництва, про що слід завжди пам’ятати, який разом з іншими регуляторами держави (податком, дотаціями, валютним курсом та ін.) суттєво впливає на діяльність усіх суб’єктів господарювання.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7752
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.