ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7559
Title: Застосування новітніх засобів навчання та проблеми їх впровадження під час професійної підготовки магістрів з цивільної безпеки
Authors: Яцух, Олег Васильович
Яцух, Олег Васильевич
Yatsukh, Oleh
Мохнатко, Ірина Миколаївна
Мохнатко, Ирина Николаевна
Moкhnatko, Iryna
Зоря, Михайло Віталійович
Зоря, Михаил Виталиевич
Zoria, Mykhailo
Євтушенко, Ганна Олександрівна
Евтушенко, Анна Александровна
Yevtushenko, Hanna
Keywords: професійна підготовка
нові технології
освітній простір
інтерактивне освітнє середовище
новітні засоби навчання
цивільна безпека
електронний НМК
образовательное пространство
интерактивное образовательная среда
новейшие средства обучения
гражданская безопасность
злектронный НМК
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору;№6, Кн. 2, т. 3(81)
Abstract: UK: Стаття присвячена проблемам використання комп'ютерно зорієнтованих технологій навчання та перевагам їх впровадження під час професійної' підготовки магістрів з цивільної безпеки. Метою наших розвідок є спроба виділити та проаналізувати переваги й недоліки використання комп’ютерно зорієнтованих технологій навчання в освітньому процесі вищого навчального закладу задля його подальшого удосконалення й оновлення відповідно до освітніх запитів суспільства. Показано, що впровадження нових технологій у навчання дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання підготовки магістрів з цивільної безпеки. Особливо гостро постає питання методики ефективного застосування комп’ютерних програм залежно від рівня та змісту освіти, напряму підготовки. Адже в освітньому процесі важлива не технологія сама по собі, а доцільність її застосування, те, наскільки вона дозволяє досягти освітніх цілей. RU: Статья посвящена проблемам использования компьютерно ориентированных технологий обучения и предпочтениям их внедрения во время профессиональной подготовки магистров по гражданской безопасности. Показано, что внедрение новых технологий в обучение позволяет решать сложные и актуальные задачи подготовки магистров по гражданской безопасности. Особенно остро стоит вопрос методики зффективного применения компьютерных программ в зависимости от уровня и содержания образования, направления подготовки. Ведь в образовательном процессе важна не технология сама по себе, а целесообразность ее применения то, насколько она позволяет достичь образовательных целей.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7559
Appears in Collections:кафедра Цивільна безпека

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Яцух, Мохнатко, Зоря, Євтушенко 2018.pdf764,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.