ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7463
Title: Методичні вказівки з організації самостійної роботи з іноземної мови (за професійним спрямуванням) (англійської) для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) за напрямом підготовки 6.170202 «Цивільна безпека» денної форми навчання
Authors: Просіна, Катерина Миколаївна
Просина, Екатерина Николаевна
Prosina, Kateryna
Keywords: англійська мова
цивільна безпека
позааудиторне читання
Issue Date: 2019
Publisher: ТДАТУ ім. Д. Моторного
Abstract: Основною метою самостійної роботи студентів на всіх етапах навчання є формування самостійності мислення, розвиток пізнавальних інтересів, логіки, творчих та комунікативних навичок. При виконанні домашніх завдань здійснюється підготовка студентів до активної індивідуальної, парної та групової мовленнєвої діяльності.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7463
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОД РЕКОМ до СРС 4 курс ОП 2019.pdf163,46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.