ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7393
Title: Методичні вказівки з організації самостійної роботиз іноземної мови ( за професійним спрямуванням) (англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти ОКР "Бакалавр" за спеціальністю 122 напрямом підготовки 6.050101 «Комп`ютерні науки» денної форми навчання
Authors: Однороманенко, Марина Володимирівна
Однороманенко, Марина Владимировна
Odnoromanenko, Maryna
Зайцева, Наталя Володимирівна
Зайцева, Наталья Владимировна
Zaitseva, Natalia
Симоненко, Світлана Вікторівна
Симоненко, Светлана Викторовна
Symonenko, Svitlana
Keywords: методичні вказівки
іноземна мова
навчання
самостійна робота
комп`ютерні науки
Issue Date: 2019
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів факультету інженерії та комп’ютерних технологій за спеціальністю «Комп’ютерні науки» складаються з семи розділів: загальних положень до самостійної роботи студентів, рекомендацій до підготовки до практичних занять та підсумкового модульного й семестрового контролів, рекомендацій з підготовки завдань до самостійного позааудиторного читання та індивідуальних завдань, представлених у вигляді презентації, загальних рекомендацій до пошуку та роботи з інформацією, а також роботою з рекомендованою літературою. Наведені вище розділи детально розкривають принципи роботи з дисципліною «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська) до кожного модульного контролю, знайомить з методами опанування усіх видів мовленнєвої діяльності, включає терміни виконання завдань та критерії їх оцінювання. Мета методичних вказівок до самостійної роботи – ефективно спрямувати самостійну й навчальну роботу студента до опанування навчального англомовного матеріалу з дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7393
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СРС КН Бакалавр.pdf93,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.