Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7238
Title: Практикум з української мови (за професійним спрямуванням)
Authors: Максимець, Оксана Миколаївна
Максимец, Оксана Николаевна
Maksymets, Oksana
Адамович, Анастасія Євгенівна
Адамович, Анастасия Евгеньевна
Adamovych, Anastasiia
Keywords: Законодавчі
нормативно-стильові основи
етикет ділової людини
риторика
мистецтво презентації
культура усного фахового спілкування
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ФО-П Однорог Т. В.
Abstract: Практикум з української мови (за професійним спрямуванням) розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів денної форми навчання. Курс передбачає ознайомлення з мовним законодавством України, вивчення норм української літературної мови (орфографічних, пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних) у професійному спілкуванні, правил складання професійних документів, з’ясування особливостей усного професійного мовлення, особливостей використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні, засвоєння відомостей про терміни, професіоналізми, номенклатурні назви, опанування основ науково- технічного перекладу. Практикум призначений для студентів закладів вищої освіти та всіх, хто цікавиться діловим мовленням, дбає про підвищення своєї мовної культури.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7238
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум.pdf2,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.