Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7131
Title: Обгрунтування режиму роботи пруткових транспортерів овочезбиральних машин: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11
Authors: Дереза, Олена Олександрівна
Дереза, Елена Александровна
Dereza, Olena
Keywords: механізація збирання овочів;овочезбиральні комбайни;гідроприводи обертального руху;ланки ланцюгів
Issue Date: 2005
Publisher: ТДАТА
Abstract: також рівня механізації їх збирання, необхідне використання високопродуктивних овочез-биральних комбайнів, невід’ємною частиною яких є пруткові транспортери. В більшості овочезбиральних машин застосовуються гідроприводи обертального руху. При пуску машини навантаження на валу гідромотора може суттєво перевищувати номінальне через похибки виготовлення й монтажу привода, перевищення норм завантаження, тощо. При цьому швидко зношуються поверхні тертя елементів транспортерів, ланки ланцюгів, гнуться й навіть ламаються прутки. Тому питання надійного пуску гідромоторів досить актуальні. Особливого значення набувають питання зниження енергоємності, динамічного і вібраційного завантаження вузлів і деталей машини. Для вирішення цієї проблеми необхідно проаналізувати роботу пруткових транспортерів, виявити причини руйнування їх елементів і, на цій підставі, розробити математичні моделі, які б описували процес роботи транспортерів в реальних умовах експлуатації. Питанням вдосконалення робочих органів для транспортування присвячено багато робіт. В існуючих теоретичних та експериментальних дослідженнях транспортерів обґрунтовано вплив конструктивних та режимних параметрів на ефективність сепарації, на пошкоджуваність плодів. Однак недостатньо уваги надається розробці аналітичних підходів до визначення ударних наван-тажень на прутки, зірочки та інші елементи транспортерів, від чого залежить надійність машини в цілому. В дисертаційній роботі вирішуються питання дослідження та обґрунтування режиму роботи пруткових транспортерів, вдосконалення конструкції робочих органів для забезпечення необхідної надійності та працездатності овочезбиральних комбайнів.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7131
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дереза автореф..pdf336.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.