ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7076
Title: Використання електрофізичнихвластивостей молока для визначення вмісту жиру та білка при первинній обробці молока на тваринницьких фермах і комплексах: автореферат дис. ... доктора техн. наук: 05.20.02
Authors: Нестерчук, Діна Миколаївна
Нестерчук, Дина Николаевна
Nesterchuk, Dina
Гончарова, Діна Миколаївна
Keywords: електрофізичні властивості молока;визначення вмісту жиру;фермерські господарства;тваринницькі господарства;виробництво молока
Issue Date: 1999
Publisher: ТДАТА
Abstract: В сучасних економічних умовах фермерські або тваринницькі господарства, які виробляють молоко, а також підприємства, які його перероблюють, повинні контролювати склад та якість сировини та готової продукції. Виробництво молока вимагає особливої уваги до питань хімічного складу молока, як продукту з високими харчувальними та дієтичними властивостями, і сировини для різних галузей молочної промисловості. Це в першу чергу стосується таких ціноутворюючих показників, як масова частина жиру та білка. Вміст жиру та білка в молоці враховується при оплаті як за сировину, так і за готовий продукт молочної промисловості, тому необхідно визначати вміст жиру та білка в молоці з високим ступенем точності. Як показує практика, визначення вмісту жиру та білка в молоці здійснюється методами, які мають ряд недоліків, а саме: висока трудомісткість та велика тривалість одного вимірювання, потреба в значній кількості хімічних реактивів та підвищені вимоги до їх чистоти, складність процесу вимірювання, а також висока вартість обладнання, що заважає його широкому впровадженню.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7076
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Нестерчук.pdf1,26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.