ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6995
Title: Іноземна мова: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» (на основі повної загальної середньої освіти) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної форми навчання
Authors: Зайцева, Наталя Володимирівна
Зайцева, Наталья Владимировна
Zaitseva, Natalia
Keywords: галузеве машинобудування;навчальні стратегії з виконання домашнього завдання;Moodle;опрацювання англомовних аудіоматеріалів;ПМК
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів факультету інженерії та комп’ютерних технологій за спеціальністю „Галузеве машинобудування” складаються з семи розділів: вступної частини, рекомендацій з підготовки до практичних занять та підсумкового модульного та семестрового контролів, рекомендацій з підготовки завдань з самостійного позааудиторного читання, рекомендацій з підготовки індивідуальних творчих завдань та їх презентації, загальних рекомендацій до пошуку та обробки інформації, а також переліку рекомендованої літератури. Представлені розділи надають детальну інформацію щодо змісту дисципліни «Іноземна мова (англійська)» до кожного змістового модулю, знайомить з навчальними стратегіями з підготовки з усіх видів іншомовленнєвої навчальної діяльності, включає графіки виконання завдань та критерії їх оцінювання. Мета методичних вказівок – сприяння максимально ефективному опануванню студентами програмного матеріалу з дисципліни «Англійська мова» та навчання студентів чіткої організації їхньої самостійної роботи.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6995
Appears in Collections:Навчально-методичні вказівки (архів)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaitseva Metod.vkazivky SRS Bak 2019.pdf352.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.