ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6360
Title: Engineering in brief: навчальний посібник з самостійного позааудиторного професійно-орієнтованого читання для студентів інженерних спеціальностей
Authors: Зайцева, Наталя Володимирівна
Зайцева, Наталья Владимировна
Zaitseva, Natalia
Keywords: вокабуляр
лексичний матеріал
інженерія
технології та техніка
інженерна галузь
процес працевлаштування
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Навчальний посібник «Engineering in brief» призначений для студентів інженерних напрямів навчання. Навчальний посібник створений з метою засвоєння вокабуляру майбутньої сфери діяльності та активізації вже вивченого лексичного матеріалу, поглиблення навичок студентів з читання та перекладу, а також прищеплення вмінь опрацювання оригінальних текстів фахової тематики англійською мовою. Під час роботи з посібником студенти мають оволодіти необхідним словником термінології у сфері інженерії, технологій та техніки, навчитися усному та письмовому перекладу текстів за спеціальністю, компресії тексту з метою вилучення найважливішої інформації та представлення її в усному та письмовому вигляді.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6360
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaitseva Engineering in brief.pdf473,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.