Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5731
Название: Аналіз взаємозв’язків між мотиваційними компонентами та психолого-педагогічними особливостями студентів інженерних вузів при навчанні іноземних мов
Другие названия: Анализ взаимосвязей между мотивационными компонентами и психолого-педагогическими особенностями студентов инженерных вузов при обучении иностранным языкам
Ananalysis of interrelation between motivational components and psychology and educational characteristic of engineering students studying foreign languages
Авторы: Кравець, Олена Олександрівна
Кравец, Елена Александровна
Kravets, Olena
Ключевые слова: навчальна та професійна мотивація
психологічні особливості
мотив досягнення
мотив самоідентифікації
змішані типи мотивації
учебная и профессиональная мотивация
психологические особенности
мотив достижения
мотив самоидентификации
смешанные типы мотивации
professional and studying motivation
psychological students’ characteristics
achievement motive
mixed motivation
Дата публикации: 2016
Серия/номер: Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць;(С. 288-294)
Краткий осмотр (реферат): UK: Здійснено аналіз типів навчальної та професійної мотивації, які впливають на активізацію навичок студентів до вивчення іноземної мови. Методом соціологічного опитування студентів інженерних спеціальностей немовного ВНЗ першого та другого курсів виявлені найбільш активні мотиваційні компоненти, розглянуті та проаналізовані типи психологічних мотивів, установлена взаємозалежність між психологічним станом студента та видами його мотивації і впливу цього зв’язку на кінцеву діяльність. Проведено порівняльний аналіз відповідей студентів на питання анкети після проведення експерименту, якій враховував найбільш значущі для студента види мотивації і включав методичний матеріал, використаний на занятті з іноземної мови з урахуванням мотиваційних компонентів та психологічних особливостей студентів. Запропоновані типи академічної діяльності у вищому навчальному закладі, які дадуть можливість мотивувати студентів немовних ВНЗ із низьким рівнем знань іноземної мови до вивчення предмету і розуміння його необхідності в майбутній сфері діяльності. RU: Осуществлен анализ типов учебной и профессиональной мотивации, влияющих на активизацию навыков студентов при изучении иностранных языков. Методом социологического опроса студентов инженерных специальностей не языкового вуза первого и второго курсов определены самые значимые мотивационные компоненты, рассмотрены и проанализированы типы психологических мотивов, установлена взаимозависимость между психологическим состоянием студента, типами его мотивации и влиянием этой связи на конечную деятельность студента. Был проведен сравнительный анализ ответов студентов на вопросы анкеты после проведения эксперимента, который учитывал самые значимые для студента типы мотивации и включал методический материал, использующийся на занятиях с учетом мотивационных компонентов и психологических особенностей студентов. Предложены типы академической деятельности в высшем учебном заведении, которые дадут возможность мотивировать студентов не языковых вузов с низким уровнем знаний иностранного языка к изучению предмета и понимания его необходимости в будущей сфере деятельности. EN: The paper shows the practice analysis of professional and studying motivation that influence for the activation of students’ practical skill when they study foreign languages. The most meaningful motivational components are defined by the method of sociological poll of first and second year students. The types of psychological motivation are lighted. The interrelation between the students’ psychological characteristics, types of their motivations and influence this connection on students’ activity is established. The kinds of academic activities in the higher educational establishment which will give the possibility to motivate students for studying subject and realize its necessity in the future professional activity are suggested.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5731
Располагается в коллекциях:кафедра Іноземні мови

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Аналіз взаємозв’язків між мотиваційни.pdf311,21 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   


Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.