ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5520
Title: Творчість як матриця діяльнісно-активного способу буття людини в інформаційному світі
Authors: Олексенко, Роман Іванович
Олексенко, Роман Иванович
Oleksenko, Roman
Keywords: навчання дистанційне
Інтернет
адаптація до нових умов життя
М. Вебер
комп’ютер
матриця
тезаурус цінності
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Концептуальні та практичні засади становлення і розвитку smart-освіти як чинника формування smart-культури в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «smart-суспільства»: тези Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя 19-20 грудня 2018 р.);С. 52-57
Abstract: Творчість у гармонічно-онтологічному абрисі – це найважливіша умова природнього розвитку людської особистості, осмислення всезагального і особливого як фундаментальних вимірів людського способу буття. Вона виявляє залежність від розвитку сутнісних сил соціоіндивіда, залежить від її буттєвих вимірів, сприяє адаптації людини до мінливого оточуючого середовища, самостійного мислення, виконання своїх ролей і функцій. Творчість як матрицю діяльнісно-активного способу буття людини в інформаційному світі слід направляти на пошуки максимпринципів підвищення ефективності на всіх ланках суспільного прогресу, подолання кризового соціального соціуму, подолання деструктивності психіки, розірваності свідомості, підвищення високої моральності.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5520
Appears in Collections:кафедра Маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕЗИ 258 (ДРУК,) 14.01.19-52-57 (1).pdf535,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.